ข้าพเจ้า นางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชน รวมไปถึง ช่วยพัฒนาคุณภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ในเดือนพฤษภาคม เราได้มีการลงพื้นที่ ในการสำรวจชุมชน เกี่ยวกับ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำ สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น อาหารประจำท้องถิ่น ที่พักอาศัย เกษตรกร ประจำท้องถิ่น ในเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา นอกจากนี้ ยังมีผู้ ที่ได้ย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส covid-19 อีกด้วย จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้าน ในเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกันและกัน ช่วยเหลือกัน และมีความสามัคคีกันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยกันอนุรักษ์ ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งวัฒนธรรม อันดีงาม เช่น ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง บุญผะเหวด ตักบาตรในช่วงสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรค covid-19 จึงได้มีการทำบุญ แบบเว้นระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำ ไว้ให้ อุปโภคบริโภค เพียงพอสำหรับ ประชากรในเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ก็จะเป็น ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งภายในบ้าน หรือพืชที่ให้ผลผลิต เช่นมะม่วงมะไฟมะพร้าวมะขามและอื่นๆ มีให้เลือกกินตามฤดูกาลได้เป็นอย่างดี เกษตรกรส่วนใหญ่ ในเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนานั้น จะปลูกข้าว ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกเห็ดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สัตว์เลี้ยง จะเป็นโคกระบือสุกร กบหนูนา ไว้เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านข้าวตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านส้มตำไก่ย่าง ร้านน้ำหวาน แบบเย็นชื่นใจ ราคาอาหารในเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา แบบอร่อยๆราคาไม่ถึง 50 บาท สำหรับน้ำหวานราคาเริ่มต้นที่  10 บาท และยังมี ที่พัก ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาพัก ในราคา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกด้วยเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เที่ยว เข้ามาพัก ในราคาที่ประหยัด อีกทั้งยังอยู่ใกล้ แหล่งท่องเที่ยว หลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้นำชุมชนประจำตำบลยายแย้มวัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การปกครองคอยอำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่คอยคัดกรองคนเข้าออกในชุมชน วัดอุณหภูมิจึงทำให้ ประชาชนอุ่นใจและสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

http://https://youtu.be/OYqsgwvG9D4

อื่นๆ

เมนู