1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 การรณรงค์ในเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และวิธีการป้องกันโควิด-19

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 การรณรงค์ในเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และวิธีการป้องกันโควิด-19

ข้าพเจ้านางสาวจิตรา เย็นใจ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนมิถุนายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการเกี่ยวกับ Covid week โดยได้ลงไปในพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนาทั้ง 16 หมู่บ้านโดยคณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันให้ความรู้และรณรงค์ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงปัญหาโควิด-19 และรู้วิธีป้องกันอย่างปลอดภัย
1) ในการให้ความรู้แก่ประชาชนนั้นคณะผู้ปฏิบัติงานก็ได้มีการสอนวิธีทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนได้เรียนรู้โดยเราได้ให้ประชาชนนั้นลงมือทำและมีคณะผู้ปฏิบัติงานคอยบอกวิธีการทำให้ทีละขั้นตอนของการทำเจลแอลกอฮอล์
โดยการทำเจลแอลกอฮอล์ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1) ผงคาร์โบพอล
2) แอลกอฮอล์เข้มข้ม
3) กรีเซอรีน
4) TEA
5) กลิ่นยูคา
6) สีผสมอาหาร
7) น้ำสะอาด
ขั้นตอนการทำ
1) ผงคาร์โบพอลผสมกับน้ำในปริมาณ 800 มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่มีขนาดพอดีคนจนผงคาร์โบพอลละลายเป็นเนื้อใส
2) เมื่อผงคาร์โบพอลละลายหมดแล้วให้เทแอลกอฮอล์ประมาณ 3 ลิตรใส่ลงไปคนให้เข้ากัน
3) นำกลีเซอรีนและTEAมาผสมกันในภาชนะอื่นให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นนำไปเทใส่ในภาชนะที่ผสมผงคาร์โบพอลและแอลกอฮอล์ไว้แล้วเพื่อให้เนื้อเจลมีความหนืดขึ้นหลังจากนั้นคนจนส่วนผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อเจล
4) หลังจากเป็นเนื้อเจลแล้วให้เทกลิ่นของยูคาลงไปเพื่อช่วยให้มีกลิ่นที่หอมมากขึ้น
5) ขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่สีผสมอาหารสีฟ้าเพื่อให้เจลแอลกอฮอล์มีสีที่น่าใช้มากขึ้น
2)คณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดหาและนำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและน้ำดื่มไปมอบให้ตามจุดคัดกรองประจำแต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้ในการป้องกันโควิดต่อไป
3)ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในส่วนนี้คณะผู้ปฏิบัติงานได้เลือกไปทำความสะอาดที่วัดเนื่องจากเป็นแหล่งที่ประชาชนส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสถานที่ในการทำบุญจึงมีประชาชนเป็นจำนวนมากคณะผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นความปลอดภัยจึงเลือกทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแห่งนี้เพื่อป้องกัน โควิด-19
4)การรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โควิด-19 โดยได้พูดคุย แนะนำถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน เช่น หากประชาชนไปฉีดวัคซีนครบ หากติดเชื้อโควิด-19 ความรุนแรงของอาการก็จะน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน  วิธีการปฏิบัติตนก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีน คือ ก่อนจะไปฉีดวัคซีน ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าออกกำลังกายหักโหม หลังฉีดวัคซีนยังไม่ควรทำงานหนักๆ กินยาพาราเซตามอลหากมีอาการปวดหรือมีไข้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบในเบื้องต้น  มีประชาชนและผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้ารับฟังการรณรงค์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนและคณะผู้ปฏิบัติงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ทำให้ผ่านไปได้ด้วยดี

http://https://youtu.be/dsyNyuLPEXs

อื่นๆ

เมนู