ข้าพเจ้านางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
​การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีการร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVD-19) โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การให้คำแนะนำวิธีการใส่หน้ากากอนามัย และวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี ด้วยการถอดหน้ากากอนามัย พับหน้ากากอนามัย ม้วนสายรัด ใส่ถุงแล้วรัดปากถุงให้แน่น ทิ้งหน้ากากอนามัย แล้วล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลล้างมือหลังทิ้งทุกครั้ง
2. การรณรงค์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน โดยให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฉีดวัคซีน รวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ ควรกินน้ำอย่างน้อย 500 – 1000 ซีซี งดเครื่องดื่มชา กาแฟ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด ซึ่งเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการเป็นเวลา 30 นาที และถ้าหากมีไข้หรือปวดเมื่อยทนไม่ไหวสามารถกินยาพาราเซตามอลครั้งละ 1 เม็ด การฉีดวัคซีนโควิค ควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน ถ้ามีการกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ ข้อมูลสำคัญ ที่ควรแจ้งหรือปรึกษาแพทย์ มีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องรับประทาน มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ อย่างน้อย 12 สัปดาห์
3. การสาธิตและสอนการทำเจลล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนา โดยส่วนประกอบในการทำเจลแอลกอฮอล์ประกอบไปด้วย น้ำสะอาด คาร์โบพอล ยูคาลิปตัส กลีเซอรีน TEA สีผสมอาหาร และเอทิลแอลกอฮอล์ โดยนำผงคาร์โบพอล ผสมกับน้ำสะอาด ลงในภาชนะขนาดใหญ่คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะคนให้ละลายและเข้ากัน นำกลีเซอรีนผสมกับกลิ่นยูคาลิปตัสในภาชนะแยก คนให้ละลายเข้ากันดีแล้วเทลงในภาชนะใหญ่จากนั้นคนให้เข้ากันกับเจล นำ TEA ค่อยๆ เทลงคนให้เข้ากับเนื้อเจลแอลกอฮอล์ ใส่สีผสมอาหารเพิ่มความสวยงาม โดยนำสีผสมอาหารมาละลายกับน้ำเปล่าในภาชนะแยกแล้วคนให้สีละลาย จากนั้นเทใส่เจลแอลกอฮอล์คนให้ละลายและเข้ากันไม่เกาะตัว แล้วนำเจลแอลกอฮอล์บรรจุใส่ขวดปิดฝาให้สนิท ติดสติ๊กเกอร์ของตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นอันเสร็จ นำมาบรรจุใส่ขวดสามารถใช้งานได้ทันที
4. การลงพื้นที่ เพื่อไปมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ตามจุดคัดกรองในหมู่บ้าน
5. กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อปกป้องและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้นช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรค โดยการไปทำความสะอาดที่วัดเจริญนิมิตร ศูนย์เด็กเล็ก
​​ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือกันและมีความสามัคคีกัน ในการทำงานจนงานสำเร็จและ ต้องขอขอบคุณ ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือกับคณะผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

http://https://youtu.be/dsyNyuLPEXs

อื่นๆ

เมนู