ข้าพเจ้านางสาวจิระนันต์ ผลชู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ที่รุนแรงมากกว่าระลอกที่ผ่านมา ทางทีมงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาจึงได้จัดทำกิจกรรม U2T Covid Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ร่วมกับ คณาจารย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. และชาวบ้าน ทั้งหมด 16  หมู่บ้าน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสู้ภัยโควิด ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นแบ่งกิจกรรมเป็น 5 กิจกรรม โดยกำหนดกิจกรรมในการลงพื้นที่ดังนี้

1.กิจกรรมให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลยายแย้มวัฒนา ให้ความรู้การป้องกันตัวเองเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากให้ไปพบแพทย์ทันที

         วิธีใช้หน้ากากอนามัยและทำลายหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงต้องรักษาระยะห่างและทำความสะอาดมือ รวมทั้งการสอนวิธีทำสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาและเจลแอลกอฮอล์อย่างง่ายด้วยตัวเอง โดยเทคาร์โบพอล 940 ปริมาณ 2.5 กรัม ลงในน้ำร้อน คนอย่างสม่ำเสมอจนละลายหมด จากนั้นปล่อยให้พองตัวเต็มที่ เติม 95% เอทิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ 350 กรัม ลงไป โดยระหว่างเติมต้องคนอยู่ตลอด คนให้เข้ากัน ลำดับถัดมาค่อย ๆ เติมไตรเอทาโนลามีน ปริมาณ 1.75 กรัม เพื่อปรับความเป็นกรดด่าง จากนั้นให้เติมกลีเซอรีน ปริมาณ 3 กรัม เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วจะได้เจลล้างมือปริมาณ 500 กรัม สามารถแบ่งใส่ขวดปั๊มเพื่อความสะดวกในการพกพา

2.การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ซึ่งทีมงานเลือกเป็นศาลากลางหมู่บ้าน จะความสะอาดบริเวณรอบๆ ก่อนและหลังการอบรม รวมไปถึงทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะอีกด้วย สถานที่ต่อมาคือ วัดเจริญนิมิตร เนื่องจากชาวบ้านนิยมมาทำบุญกันตอนเช้าเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มจากถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ สังฆทาน และสิ่งของอื่นๆ จากนั้นเริ่มทำความสะอาดโบสถ์ เพราะเป็นสถานที่รวมกันมาก และห้องน้ำ โดยใช้น้ำยาที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ กวาดลานวัด เก็บขยะ แยกประเภทขยะนำไปจัดการได้ถูกวิธี ลดการสะสมของเชื้อโรคหลายชนิด นอกจากจะช่วยทำให้วัดสะอาดแล้ว ยังได้บุญอีกด้วย

  

3.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ได้จากการร่วมมือของชาวบ้านในกิจกรรมข้างต้น รวมถึงหน้ากากอนามัย มาแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน วัด ศูนย์เด็กเล็ก และชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม

4.รณรงค์ร่วมมือร่วมใจพากันไปฉีดวัคซีน ได้จัดทำเอกสารแนะนำเรื่องของการฉีดวัคซีน วิธีการเตรียตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีน และประโยชน์ของการฉีดวัคซีน เพื่อนำไปแจกให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายมากขึ้น นอกจากนั้นบอกถึงอาการหลังฉีดวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมวิธีการดูแลตัวเองและไม่ตื่นตกใจเกินไป

5.สร้างsafe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด ช่วยเป็นกองหลังให้กับทีมอสม. ประจำจุดคัดกรอง หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ โดยช่วยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย คอยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลตัวเอง การฉีดวัคซีน วิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การใช้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ บริการน้ำดื่ม เป็นต้น

            จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และอสม. เป็นอย่างดี และได้รับคำชมจากชาวบ้านว่ากิจกรรมข้างต้นนี้เกิดประโยชน์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างมาก

 

 

อ้างอิงจาก

World Health Organization//(๒๕๖๔).// โควิด-19/https://www.who.int/

อื่นๆ

เมนู