โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

   กิจกรรมวันแรก   การฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดของมินิฟาร์ม วิธีการจัดสรร การบริหารจัดการน้ำ ดิน และคน  แนะนำตัวกับประชาชนและพิธีกร ในช่วงบ่ายได้เข้าฐานการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ ได้แก่

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การเพาะชำ การตอนกิ่งมะนาว โดยการเลือกตัดกิ่งมะนาวกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด นำไปแช่น้ำยาเร่งรากประมาณ 5 นาที และจากนั้น นำกากมะพร้าวปั่นที่แช่น้ำ บีบน้ำออกให้เหลือน้ำต่อกากมะพร้าวแค่ 30 ต่อ 70 ของส่วนผสมทั้งหมด เจาะรูตรงกลางแก้ว นำกิ่งมะนาวเสียบลงพอประมาณ จากนั้นถุงพลาสติกมาครอบนำยางรัดไว้ทิ้งไว้และรอรากงอกประมาณ 1 เดือน การตอนไม้ประดับ ดอกโป๊ยเซียนก็ทำเช่นเดียวกันกับมะนาวแต่ไม่ได้นำถุงมาปิดไว้ ปล่อยให้อากาศเข้าและรดน้ำได้ปกติ

ฐานการเรียนรู้ที่ 2  การตอนมะละกอ อันดับแรกเตรียมกากมะพร้าวปั่นใส่ถุงแกงเต็มถุง และกรีดตรงกลางเพื่อนำไปใส่กิ่งมะละกอ ทำการเฉือนกิ่งมะละกอให้เข้าพอประมาณ จากนั้นนำไม้เสียบเข้าไปกันไว้ให้กิ่งไม่ติดกัน จากนั้นนำถุงกากมะพร้าวปั่นมาโอบรอบกิ่งมะละกอ และนำเชือกมารัดไว้ให้แน่น รอดูรากประมาณ 1 เดือน

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผสมดินปลูก โดยนำดินร่วนธรรมดาผสมกับขี้เถ้าและปุ๋ยชีวภาพ เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ พอประมาณและจากนั้นผสมให้เท่ากันและตักใส่กระถางที่ต้องการ

ฐานการเรียนรู้ที่ 4  

  1. การเพาะถั่วงอก โดยนำเมล็ดถั่วเขียวแช่น้ำยาเร่งราก และ นำถุงป่านที่ตัดเป็นขนาดที่เท่ากับตระกร้าที่เตรียมไว้ และทำการฆ่าเชื้อผ่านน้ำร้อนแล้ว มาวางลงในตระกร้า จำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่แล้วมาโรยบนถุงป่าน และนำถุงป่านปิดอีกรอบ
  2. การเพาะผักบุ้ง ทำเช่นเดียวกันกับถั่วงอกแต่ใช้เป็นเมล็ดผักบุ้ง
  3. การให้ปุ๋ย ให้น้ำ ในการเพาะเมล็ดพันธุ์
  4. การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงโดยใช้ความชื้นจากกิน การให้อาหารที่เหมาะสม
  5. การทำน้ำยาไล่แมลง โดยนำพริกป่น ผสมกับเหล้าขาว ผสมน้ำส้มสายชู ยาเส้น เขย่าให้เข้ากัน นำไปผสมกับน้ำเปล่าฉีดไล่แมลง

ในช่วงเย็นได้มีการอบรมการทำตลาดออนไลน์ สินค้าเกษตรออนไลน์ โดยมีการทำเพจ สร้างเพจที่มีความน่าสนใจ โพสต์รายละเอียดของสินค้าเกษตรที่ชัดเจน มีความน่าสนใจ การอิงแอดในเพื่อนที่คาดว่ามีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

   กิจกรรมวันที่สอง   สรุปบทเรียนของวันแรก ทบทวนว่าได้เรียนรู้เรื่องการเพาะชำต้นไม้ การทำตลาดออนไลน์ การวางแผนการตลาด การผสมดินปลูก การทำยากำจัดแมลง และเริ่มออกเดินทางไปยังหมู่บ้านหนองตะไก้ เพื่อไปเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกร ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้เยี่ยมชมไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละบ้านมีการปลูกเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าของฟาร์ม ในเรื่องของการตลาด การขายในราคาส่ง ซึ่งในปัจจุบันมีคนสนใจเป็นจำนวนมากในการขายผ่านออนไลน์

กิจกรรมช่วงบ่าย สรุปการอบบรมที่ได้เรียนรู้จากสองวันที่ผ่านมาที่ได้เรียนรู้การเพาะชำต้นไม้ การทำตลาดออนไลน์ การวางแผนการตลาด การผสมดินปลูก การทำยากำจัดแมลง และประเมินผลการอบรม จากนั้นประธานได้กล่าวปิดพิธี และแจกประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมให้ข้อมูลแก่ชุมชน และขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู