ข้าพเจ้า นางสาวจิตรา เย็นใจ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ภายในเดือนกันยายน 2564 ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนาเข้าอบรมเกี่ยวกับอาชีพทางด้านการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนาโดยได้มีการจัดหาวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาสิ่งทอเกี่ยวกับผ้ามาให้ความรู้แก่ประชาชนวิทยากรผู้ชำนาญการก็คืออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ซึ่งมีความชำนาญในด้านนี้
ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่สนใจก็ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้และได้นำผ้าที่ทอซึ่งทอด้วยตนเองได้นำมาเข้าอบรมเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอของตนเอง ในครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้สามารถใช้ได้หลายรูปแบบจากเดิมใช้ได้แค่เป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หลังจากเข้าร่วมอบรม วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้แก่ประชาชน ได้แก่ การทำหน้ากากอนามัย การทำกระเป๋าผ้า การทำซองใส่โทรศัพท์ การทำที่คาดผม การทำหมวกการทำเสื้อคลุม การทำยางรัดผม สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าของประชาชนในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา ทำให้ประชาชนได้แนวคิดในการพัฒนาสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มมากขึ้นและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบสินค้าได้หลากหลายอย่าง
ในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(University to Tambon) คณะคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา และประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ทำให้การอบรมผ่านไปได้ด้วยดี

http://https://youtu.be/SkRi4k-ntag

อื่นๆ

เมนู