ข้าพเจ้า นางสาวจิตรา เย็นใจ ประเภท ก.พ.ร. ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ให้คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในตำบลยายแย้มวัฒนา ลงไปช่วยส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ซึ่งผลิตภัณฑ์ในชุมชนยายแย้มวัฒนาส่วนใหญ่ประชาชนมีการทอผ้าฝ้าย บางบ้านมีการทอผ้าไหมร่วมด้วย ที่แปรรูปเป็น กระเป๋า หน้ากากอนามัย เสื้อผ้า ที่คาดผม เป็นต้น และขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชุมชนยายแย้มวัฒนา โดยมีอาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากร

ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาจึงได้เข้าไปช่วยให้ประชาชนมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอในชุมชน ซึ่ง ณ ตอนนี้มีหมู่บ้านที่ทางทีมงานได้ลงไปทำเรื่องในการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP มีอยู่ 4 หมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนา ได้แก่หมู่บ้านต่อไปนี้  หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านยายแย้มวัฒนา   หมู่ที่11 บ้านวัฒนาใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้านยายแย้มพัฒนา โดยหมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าไหม ส่วนหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เป็นขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งได้ทุนในการประกอบอาชีพจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตอนนี้ทางทีมงานได้ดำเนินการทำเอกสารให้ประชาชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP แล้ว ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้เป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมในการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP พร้อมรับฟังแนวทางในการปฎิบัติจากวิทยากรที่ทางทีมงานจัดหามาให้ และนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ได้มาตราฐานมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่านในการให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารในการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP และต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

http://https://youtu.be/95M8t9RralQ

อื่นๆ

เมนู