1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ข้าพเจ้า นางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภท ประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภายในเดือนพฤศจิกายน ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ในตำบลยายแย้มวัฒนา โดยผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากร ได้แก่ นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร อาจารย์ประจำสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมีประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนาเข้าร่วมอบรมฟังและทำความเข้าใจขอความร่วมมือต่อประชาชน หากมีคณะนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนาควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เข้ามา เที่ยวในตำบลของเรา โดยนางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ได้พาผู้ปฏิบัติงานและประชาชนร่วมด้วยช่วยกันจัดทำแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ไปให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคิดและเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตำบลยายแย้มวัฒนา ทางวิทยากรก็ช่วยแนะนำและยังร่วมกันทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยว การผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบลยายแย้มวัฒนา
และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร เป็นวิทยากรในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ ทางวิทยากรได้แนะนำและมีเทคนิคในการพูด วิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนา สอนให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าที่จะพูด ให้มีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ ได้ออกมาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนา ซึ่งเด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในตำบลยายแย้มวัฒนา กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการนำสินค้า โอทอป ของตำบลยายแย้มวัฒนาที่ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับประชาชน ให้นำสินค้ามาโชว์ ซึ่งมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าชมก็จะมี ผ้าฝ้ายที่ได้รับการพัฒนาสินค้าให้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น หน้ากากอนามัย กระเป๋าผ้า เสื้อ และมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคือขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโมของประชาชนที่ทำมานำเสนอ เครื่องจักสาน ไม้กวาดดอกหญ้า ไอศครีมกะทิสด ขนมจีนเส้นสด น้ำปั่น ส้มตำ ขนมครกโบราณ
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและประชาชน รวมทั้งคณาจารย์ประจำโครงการและวิทยากรที่มาให้ความรู้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู