1. หน้าแรก
 2. คณะครุศาสตร์
 3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 4. ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ผลการดำเนินงาน

 1. วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายแย้มวัฒนา ให้ความรู้แก่ประชาชน
 2. วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID-19 WEEK โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมมือร่วมใจพากันไปฉีดวัคซีน โดยหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด  19 และให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน การเตรียมความพร้อมก่อนและหลังฉีดวัคซีน สิ่งที่ต้องห้ามในการฉีดวัคซีน และได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผ้าปิดปากอนามัย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำอุปกรณ์ล้างมือแอลกอฮอล์

ส่วนประกอบในการทำเจลแอลกอฮอล์

 1. น้ำสะอาด
 2. คาร์โบพอล
 3. ยูคาลิปตัส
 4. กลีเซอรีน
 5. TEA
 6. สีผสมอาหาร
 7. เอทิลแอลกอฮอล์

ขั้นตอนการทำเจลแอลกกอฮอล์

 1. น้ำผงคาร์โบพอลผสมกับน้ำสะอาด ลงในภาชนะขนาดใหญ่ คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 2. ใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะ คนให้ละลายและเข้ากัน
 3. นำกลีเซอรีนผสมกับกลิ่นยูคาลิปตัสในภาชนะแยก คนให้ละลายเข้ากันดีแล้วเทลงในภาชนะใหญ่ จากนั้นคนให้เข้ากันกับเจล
 4. นำ TEA ค่อยๆเทลง คนให้เข้ากับเนื้อเจลแอลกอฮอล์
 5. ใส่สีผสมอาหารเพิ่มความสวยงาม โดยนำสีผสมอาหารมาละลายกับน้ำเปล่าในภาชนะแยกแล้วคนให้สีละลาย จากนั้นเทใส่เจลแอลกอฮอล์ คนให้ละลายและเข้ากันไม่เกาะตัว
 6. จากนั้นได้เจลแอลกอฮอล์แล้วนำบรรจุใส่ขวด ปิดฝาให้สนิท ติดสติกเกอร์ของตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นอันเสร็จ
 7. ได้สรุปการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน และสร้างเขตปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 (safe zone) โดยได้นำอุปกรณ์ล้างมือแอลกอฮอล์ ผ้าปิดปากอนามัย น้ำดื่ม มอบให้กับจุดคัดกรองประจำหน่วยในแต่ละหมู่บ้าน

4.ได้ทำบุญที่  วัดเจริญนิมิตร ถวายสังฆทานและอุปกรณ์ทำความสะอาดวัด ลงพื้นที่ทำความสะอาดที่วัดเจริญนิมิตร ในแต่ละจุดโดยแบ่งกันภายในกลุ่ม เป็นอันเสร็จกิจกรรม

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมให้ข้อมูลแก่ชุมชน และขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามารับฟังข้อมูล และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

อื่นๆ

เมนู