โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรนภา ประมวล ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ลงพื้นที่หาข้อมูล หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15     ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแล้วนำมาบันทึกลงในแบบฟอร์มทั้งหมด 10 ด้านด้วยกัน

จากการลงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านนั้น ทั้ง 4 หมู่ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนอาชีพรองก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายหรือไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ์ อย่างเช่น วัว ควาย หมู บ่อเลี้ยงกบ และฟาร์มหนู หมู่ที่ 8 ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวคือแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ไม้ของหมู่บ้านโนนศิลา เปิดให้ชมได้ทุกฤดูกาลและยังมีพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่ายในราคาถูก ๆ เป็นราคาส่งออก มีที่พักคือรีสอร์ทอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง หรือบ้านเช่า  มีอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นคือเห็ด ดอกกระเจียว ผักหวาน ก็จะเกิดตามโคกเขา ตามป่าไม้ มีเฉพาะฤดูกาล สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ร้านอาหารในท้องถิ่นส่วนมากก็จะเป็นอาหารตามสั่ง ส้มตำ หรือร้านก๋วยเตี๋ยว ภูมิปัญญาส่วนมากก็จะเป็นการทอเสื่อกก ทำไม้กวาด แต่ก็จะมีที่แตกต่างคือหมู่ 15 ทำขนมจีนแป้งสด หมู่ 8 มีปลาส้ม หมู่ 10 ทำดอกไม้จันทร์ ทำส่งออกจำหน่ายขายตามท้องตลาดที่ใกล้เคียง สัตว์ที่พบส่วนมากเป็นสุนัขและแมว ใช้เป็นสัตว์เลี้ยง แหล่งน้ำก็มีทั้ง 4 หมู่บ้าน ใช้ในการอุปโภคบริโภคและในการทำเกษตรกรรม

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กลุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร ทั้งหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 ที่ช่วยให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู