โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

         ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ โดย Google Meet ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้จ้างงาน เกี่ยวกับแผนการทำงานการจัดกิจกรรม U2T

กิจกรรม : การส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

(ไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ย การจัดการด้านการเกษตร การทำผลผลิตการเกษตร)

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ช่วงวัน : ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2564

ฐานการเรียนรู้

  1.การผสมดินปลูก

  2.การเพาะเมล็ดแบบอบร้อน อบเย็น ก่อนเพาะลงถาด

  3.การย้ายต้นกล้า การให้น้ำ ให้ปุ๋ย

  4.การเพาะถั่วงอก

  5.การขยายพันธุ์พืช การปักชำ มะนาววัยใส การตอนมะละกอ

  6.การปลูกพืชในเข่ง และการให้ปุ๋ย

  7.การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่ง

  8.การทำกุยช่ายขาว

  9.การทำน้ำยาไล่แมลง

  10.การเลี้ยงไส้เดือน

  11.เยี่ยมชมเกษตรกร ไม้ดอกไม้ประดับ

สิ่งที่ได้รับ : เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม (ต้องเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80)

ผู้เข้าร่วม : อาจารย์ประจำตำบล / กลุ่ม U2T และ ผู้สนใจและกลุ่มเกษตรกรตำบลยายแย้มวัฒนา รวม 30 คน

เป้าหมาย : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการพัฒนาการเกษตร โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง/กลุ่มเกษตรกรของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการของผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเพิ่มรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสามารถสร้างความหลากหลายของการทำเกษตรในพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

        สำหรับบทความประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าประทับใจ และได้รับความรู้จากการเพาะถั่วงอก ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน สามารถทำได้ง่ายๆ ปลอดสารพิษ การเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก สะอาด ปลอดภัย วันนี้มี วิธีการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก ซึ่งถั่วงอก ถือว่าเป็นพืชที่มีความเป็นมงคล และผัดถั่วงอก หมายถึง ความงอกงาม เจริญรุ่งเรือง แล้วอีกทั้ง ถั่วงอกยังเป็นพืชที่หลายๆคนชอบกินและนำมาทำเป็นอาหารอย่างหลากหลาย ในประเทศไทยเรานี้ด้วยค่ะ วิธีการเพาะถั่วงอกไร้สารพิษมาอย่างยาวนาน สามารถนำมาเพาะเป็นถั่วงอก เป็นแหล่งโปรตีนและเส้นใยที่ดีได้ และเราสามารถเพาะไว้กินเองได้ง่าย ๆ มาเริ่มวิธีการและขั้นตอนการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติกกันค่ะ

โดยขั้นตอนแรกนำขวดน้ำพลาสติกแบบสี่เหลี่ยมมาเจาะรูระบายน้ำ 2 แถว แถวละ 5 รู รวมทั้งหมด 10 รู เริ่มเจาะรูในร่องของขวดตั้งแต่ข้อที่ 4-8 และเจาะระบายอากาศบริเวณคอขวดอีก 3 รู และใช้มีดคัตเตอร์เปิดเป็นที่ใส่เมล็ดถั่วและรดน้ำในบริเวณขวดด้านฝั่งตรงข้ามกับที่เจาะรู (10 รู) การเจาะรูขวด ถ้ามีหัวแร้งจะเจาะรูได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้ธูปเจาะ แต่ถ้าไม่มีสามารถใช้ธูปแทนได้ โดยเวลาที่ใช้ธูปเจาะ ควรเป่าธูปให้ไฟติดเป็นสีแดง จะทำให้เจาะได้ง่ายขึ้น

จากนั้นนำเมล็ดถั่วเขียวแห้งใส่ลงในขวด แล้วตั้งขวดขึ้นปริมาณของเมล็ดถั่วให้ใส่เท่ากับความสูงของรอยควั่นรอยแรก (หรือข้อแรกของก้นขวด) แล้วใส่น้ำสะอาดลงในขวด ใช้นิ้วมือกดปิดฝาที่เราทำไว้สำหรับรดน้ำ จากนั้นนอนขวดลงแล้วเขย่าขวดไปข้างหน้าและถอยหลังเพื่อเป็นการล้างเมล็ดถั่วเขียวให้สะอาด ทำการล้างทำความสะอาดสัก 2-3 ครั้ง เตรียมน้ำอุ่น (โดยใช้น้ำเดือด 1 ส่วนผสมกับน้ำธรรมดา 3 ส่วน ก็จะได้น้ำอุ่นพอดี) เติมน้ำอุ่นลงไปให้สูงถึงข้อที่ 3 ของขวด

แล้วแช่เมล็ดถั่วเขียวทิ้งไว้ 6–8 ชม. เพื่อให้เมล็ดถั่วพองตัว กระตุ้นให้เมล็ดถั่วงอกดีและที่สำคัญเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดด้วย เมื่อแช่น้ำจนได้เวลา ให้เปลี่ยนใส่น้ำธรรมดาเพื่อทำความสะอาดเมล็ดอีก 1-2 ครั้ง โดยเขย่าล้างอย่างเบามือ แล้วนอนขวดให้เมล็ดถั่วเขียวกระจายให้ทั่วขวด วางขวดในแนวนอน น้ำจะค่อย ๆ ไหลซึมผ่านรูที่เจาะไว้ จากนั้นนำตะแกรงเกล็ดปลามาม้วนหุ้มปิดทับขวด เพื่อช่วยพรางแสง ช่วยลดการปะทะของน้ำที่รดลงไป และห่อทับอีกชั้นด้วยผ้าขนหนู หรือกระสอบ เพื่อไม่ให้แสงเข้า วันถัดมาให้รดน้ำด้วยฝักบัวหรือใช้ขันตักราด ให้น้ำค่อย ๆ ซึมผ่านรูที่เจาะไว้ ให้รดน้ำวันละ 3 เวลา คือเช้า-กลางวัน-เย็น ผ่านไป 2 วัน 3 คืน จะได้ถั่วงอกขึ้นแน่นเต็มขวดนำถั่วงอกออกจากขวดทางช่องที่เจาะไว้โดยขวดขนาด 1,500 ซีซี จะได้ถั่วงอกประมาณ 6 ขีด หรือ 600 กรัม ส่วนขวดขนาด 750 ซีซี จะได้ถั่วงอกประมาณ 300 กรัม ส่วนขวดขนาด 600 ซีซี จะได้ถั่วงอกประมาณ 200 กรัม และขวดขนาด 5 ลิตร จะได้ถั่วงอกประมาณ 4–5 กิโลกรัมค่ะ

          ตลอดระยะเวลาของการอบรม 2 วัน ของตำบลยายแย้มวัฒนา ในกิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด และยังได้สละเวลาในการมาเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับพวกเรา และคณะผู้เข้าร่วมการอบรม ขอขอบคุณคณาจารย์ตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันคิดรูปแบบกิจกรรม ประสานงาน ให้คำปรึกษา ในการทำกิจกรรมมาโดยตลอด ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู