การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวจิรประภา   ปราชิโก

     การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางสาวจิรประภา ปราชิโก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ในระหว่างเดือนมีนาคม ได้รับผิดชอบเเนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการ ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเต็ม ในส่วนของเอกสาร ๐๑ เเละ เอกสาร ๐๒ ในบริเวณหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ร่วมกับภาคประชาชน เเละบัณฑิตจบใหม่ โดยเมื่อวันที่ ๖ ได้เดินทางพร้อมกับอาจารย์ ประจำตำบลเพื่อ ติดตามผล เเละชี้เเจงเอกสาร ๐๖ ที่ต้องดำเนินการเเก้ไข เเละประสานทำความเข้าใจ ประชุมเพื่อรับทราบเเนวทางและการดำเนินงาน

ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเอกสาร ๐๑ เเละ เอกสาร ๐๒  ให้เรียบร้อย เเละดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดของการส่งงาน ตามปฏิทินการดำเนินงานของตำบล การดำเนินงานหลังจากนี้ ข้าพเจ้าจะดำเนินการเข้าการรับอบรม ตามกำหนดการให้เสร็จสิ้น และเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อไปค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู