1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ED05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวรัตติยาภรณ์ รัตนสมบัติ  เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคนักศึกษา ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (ED05 เจริญสุข) ซึ่งได้รับผิดชอบบ้านเจริญสุขหมู่  1, 12, 14

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุด 01 02 สำรวจชุมชนและวัดบ้านเจริญสุข หมู่14 โดยได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านเจริญสุข คือ ท่านผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ) และเจ้าอาวาสวัดบ้านเจริญสุข จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่าในหมู่14 มีความเข้มงวดในเรื่องโควิด-19 ล้างเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเข้าออกวัดหรือสถานที่ต่างๆ เช่นในการจัดงานบวชปริวาสกรรม ณ วัดบ้านเจริญสุข ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง มีเจลแอลกอฮอล์บริการ และดิฉันก็ได้ถือโอกาสในการลงพื้นที่ครั้งนี้ในการทำบุญถวายน้ำดื่มเพื่อทำเป็นโรงทานค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู