ข้าพเจ้านางสาวจุฑาภรณ์ คำผาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม ED 05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมนั้น ได้นำข้อมูลจากการลงสำรวจเก็บแบบสอบถาม จากแบบฟอร์ม 01 และ 02 ในเดือนกุมภาพันธ์นั้น มาคีย์ในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ภายในบทความในเดือนนี้ จะพูดถึงสถานที่สำคัญของตำบลเจริญสุข โดยภายในตำบลเจริญสุขสุขนั้น มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน โดยมีสถานที่สำคัญประกอบไปด้วย วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นผู้ดูแลประชาชนในทุก 14 หมู่บ้านภายในตำบล
วัดในตำบลเจริญสุข มีดังนี้
1.วัดบ้านสี่เหลี่ยม
2.วัดบ้านหนองสะแก
3.วัดบ้านพูนสุข
4.วัดบ้านเจริญสุข
5.วัดขันติการาม
6.วัดเขาพระอังคาร
7.วัดเขารัตนธงชัย
สำนักสงฆ์ในตำบลมีดังนี้
1.สำนักสงฆ์ป่าโคกเกริ่น
2.สำนักสงฆ์บ้านระเบิก
โรงเรียนในตำบลเจริญสุขมีดังนี้
1.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
2.โรงเรียนบ้านหนองสะแก
3.โรงเรียนบ้านพูนสุข
4.โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีดังนี้
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุไร่อ้อย
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจริญสุข
ทั้งนี้จากสถานที่สำคัญทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ โดยมีวัดเขาพระอังคารซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาเกี่ยวกับภูเขาไฟและมีความสำคัญเกี่ยวกับโบราณคดีอีกด้วย

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนั้นเป็นการลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำคัญภายในตำบล ทำให้รู้ถึงหลักความเชื่อ หรือวิถีชาวบ้านที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ทั้งนี้จึงต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู