ข้าพเจ้า นางสาวมุกรินทร์ อาจอาสา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กพร
ตำบลเจริญสุข อำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 1- 10 เมษายน 2564
ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
       การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 เพื่อศึกษาวิธีการนำดินภูเขาไฟจากเขาอังคารมาย้อมผ้าจากคุณสำรวย ศรีมะเรือง จนเกิดเป็นผ้าย้อมดินภูเขาไฟขึ้นมา หรือชื่อที่เป็นที่รู้จักคือ ผ้าภูอัคนี เป็นผ้าที่ได้จากการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาทดลองจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพเกิดขึ้นจนกลายเป็น ผลิตภัณฑ์ Otop ของบ้านเจริญสุข นอกจากการนำผ้าไปย้อมกับดินภูเขาไฟแล้วยังมีการนำไปย้อมกับไม้ชนิดอื่นๆ เพื่อให้มีสีสันแตกต่างกันออกไป จนเกิดความสวยงาม เช่น แก่นเข ผงฝาง เป็นต้น และการที่จะทำให้สีของธรรมชาตินั้นติดทนกับผ้า คุณสำรวยได้นำเปลือกประดู่มาย้อมกับผ้าภูอัคนี หรือผ้าที่ย้อมกับสีของไม้ต่างๆ ทำให้ผ้าที่ได้จากการย้อม สีของผ้ามีความติดทนมากยิ่งขึ้น
      การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้หลากหลายในเรื่องของการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และต้องขอขอบคุณ คุณสำรวย ศรีมะเรือง ที่ได้ให้ความรู้ และสาธิตวิธีการย้อมผ้าภูอัคนี ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ

อื่นๆ

เมนู