ข้าพเจ้า นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่  ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จิ้งหรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะเขตร้อนอย่างประเทศไทย จิ้งหรีดมักกัดกินต้นกล้าของพืช ใบพืช ส่วนที่อ่อน ๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีดมีหลายชนิด หลายขนาดแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมลักษณะพิเศษของจิ้งหรีดที่แตกต่างจากแมลงชนิดอื่นอย่างโดดเด่น และสังเกตได้ง่าย คือ การส่งเสียงร้องและการผสมพันธุ์ที่เพศเมียจะคร่อมบนเพศผู้เสมอ

ปัจจุบันคนนิยมบริโภคจิ้งหรีดเป็นอาหาร เพราะมีโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ ในธรรมชาติจะหาจิ้งหรีดมาเพื่อบริโภคได้ไม่มากนัก บางฤดูมีมาก บางฤดูแทบจะหาไม่ได้เลย เช่น ฤดูหนาว จิ้งหรีดจะขนายพันธุ์ช้า หากมีการจัดการที่ดีจะมีจิ้งหรีดไว้บริโภคหรือจำหน่ายได้ตลอด

จากการลงสำรวจในพื้นที่ตำบลเจริญสุข พบว่า คุณตาบุญมา ฑิฆะสุข อายุประมาณ 70 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสายบัว ได้มีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมจากการทำเกษตรกร จากการสัมภาษณ์คุณตาบุญมา ท่านมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาเป็นเวลา 20 ปี การเลี้ยงจิ้งหรีดอุณหภูมิต้องมีความพอเหมาะเพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ หากอุณภูมิร้อนเกินไปอาจทำให้จิ้งหรีดตายได้ และหากมีอุณภูมิเย็นก็ทำให้การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดช้า ดังนั้น ต้องมีความเอาใจ ใส่ และมีใจรักในการเพาะเลี้ยง จึงจะสามารถเลี้ยงได้เป็นระยะเวลานาน ส่วนสถานที่เพาะเลี้ยงต้องป้องกันแสงแดด และฝนได้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น โรงเรือนเลี้ยง ใต้ถุนบ้าน ชายคา บ้าน เป็นต้น อาหารหลักในการเลี้ยงจิ้งหรีด ได้แก่ ผักชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด กะหล่ำ หญ้า มะละกอ โดยเฉพาะใบตองถือได้ว่าเป็นอาหารที่จิ้งหรีดชอบอย่างหนึ่ง ส่วนอาหารรองใช้อาหารไก่เล็กผสมกับรำอ่อน ซึ่งระยะเวลาในการเลี้ยงจิ้งหรีดอายุ 40-50 วันก็สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดได้

ประโยชน์การเลี้ยงจิ้งหรีด

  1. เป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีอาหารปลดสารพิษไว้บริโภค
  3. เป็นกิจกรรมยามว่าง ส่งเสริมสุขาพจิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
  4. เป็นอาหารสัตว์ เช่น ไก่ กบ เป็น ปลา และอื่น ๆ
  5. ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง (จิ้งหรีดกระป๋อง)
  6. เพื่อการกีฬา เช่น ใช้เป็นเหยื่อตกปลา

สรุป การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีความดูแลเอาใจใส่ รวมถึงความสะอาดทั้งบ่อเลี้ยง และโรงเลี้ยงจิ้งหรีด หากบ่อเลี้ยง หรือโรงเลี้ยงไม่มีความสะอาดอาจทำให้เกิดเชื้อรา ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคทางเดินอาหารต่อจิ้งหรีดและผู้บริโภคได้

แหล่งอ้างอิง สภาเกษตรกรแห่งชาติ https://www.nfc.or.th/content/6843

 

 

อื่นๆ

เมนู