1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. การปฏิบัติตามมาตรการ การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือcovid – 19 และการฉีดวัคซีนของชาวบ้าน ชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติตามมาตรการ การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือcovid – 19 และการฉีดวัคซีนของชาวบ้าน ชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบ ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็ว ในชุมชนบ้านเจริญสุขของเราจึงต้องมีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 และการฉีดวัคซีน ดังนี้

มาตรการรับมือสถานการณ์ Covid 19 ซึ่งแนวทางแรกที่เป็นแนวปฏิบัติของคนในชุมชนคือการสวมแมสตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรือไปตลาดห้างร้านในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

-และพยายามส่งเสริมให้มีการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยบ่อยเพราะในแต่ละวันมีการสัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เป็นจำนวนมาก

-เว้นระยะห่างในพื้นที่รวมกลุ่มกันภายในชุมชนและเน้นย้ำให้ประชาชนในชุมชนเว้นระยะห่างเวลาที่ได้ออกไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

-มีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

-กิจกรรมเดินแจกเอกสารรณรงค์การป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีน

-และมีมาตรการตรวจเช็คผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีมาตรการที่จะต้องกักตัวจำนวน 14 วันและแจ้งให้ทางออสมอลหรือผู้นำชุมชนได้ทราบเพื่อที่ทำการวัดไข้วัดอุณหภูมิเนี่ยกลับบริเวณพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันคนในชุมชนและคนรอบข้าง

-งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

 

มาตรการการฉีดวัดซีน ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในเขตชุมชนและมีเกียรติซึ่งส่วนกลางหรือรัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด รายการนำเข้าวัคซีน เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดอัตราการแพทยระบาดของโรคและได้มีการกระจาย ในส่วนของวัคซีนออกไปยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์แค่นี้มาตรการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดได้เข้าถึงวัคซีน โดยมีมาตรการ ภายในจังหวัดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ โดยมีช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยมีสื่อกลางเป็นออสมอลในการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางบุรีรัมย์ไอซี

โดยในขั้นแรกทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขอรับการฉีดเป็นของแรกและสำรวจผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนภายในชุมชนของตนเองเพื่อที่ส่งผ่านรายชื่อไปยังทางโรงพยาบาลประจำตำบลหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด

บทสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

ในปัจจุบันบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและประชาชนทั่วไปก็เริ่มที่จะมีความรู้ในการเข้าถึงวัคซีนและเลือกทยอยกันไปฉีดวัคซีน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

เริ่มแรกดิฉันก็มีการพักผ่อนให้เพียงพอ งดออกกำลังกายเพราะจะเกิดการเหนื่อยล้าได้ และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการเช็คอุณหภูมิประจำตัวเบื้องต้นก่อนออกจากบ้านและสมใส่แมสตลอดเวลาพร้อมกับล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์

อาการและผลข้างเคียง

ตัวดิฉันเองเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการเพลียเล็กน้อยเมื่อได้มีการพักผ่อนก็เป็นปกติไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และยังคงทำงานได้ตามปกติไม่เหนื่อยแต่อย่างใด

คำเชิญชวนให้ประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทางกลุ่มได้มีการประชุมในการในการลงพื้นที่เชิงรุก โดยยึดหลัก บวร ในการลงพื้นที่มอบของและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังดวงไม่ถึงส่งเสริมในการให้ประชาชนในกลุ่มพื้นที่ต่างๆแต่ก็ทำการฉีดวัคซีน

สถานที่แรกคือ บ้าน โดยทางกลุ่มได้ลงพื้นที่ไปหาผู้นำชุมชนเพื่อที่จะมอบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรวมไปถึงการเข้ารับฟังมาตรการในส่วนของการเฝ้าระวังรวมไปถึงการส่งเสริมการป้องกันในการฉีดวัคซีนให้แก่คนในชุมชน

สถานที่ต่อมาคือโรงเรียนแหล่งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชนซึ่งทางกลุ่มได้ไปรับมอบในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์รวมไปถึง สเปย์แอลกอฮอล์พร้อมขวดฉีดรวมไปถึงแมสสำหรับผู้ใหญ่และแมสสำหรับเด็ก และยังได้ร่วมมือกันทำความสะอาดโรงเรียน

และสถานที่สุดท้ายคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยทางกลุ่มได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และร่วมมือกันทำความสะอาด

จากการลงพื้นที่เพื่อแนะนำชาวบ้านต่อการปฎิบัติตนตามมาตรการการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือcovid – 19 ในตำบลเจริญสุขนั้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือ และปฎิบัติตามคำแนะนำเป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีมาตรการในการรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 แต่เราก็ต้องมีการระมัดระวัง โดยการสวมหน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและชุมชนของเรานั้นเอง

อ้างอิง

World Health Organization//(๒๕๖๔).// โควิด-19/สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน ๒๕๖๔,/ จาก.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู