ข้าพเจ้า นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่  ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรคโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นเชื้อโรคที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 โดยมีการเริ่มระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และยังส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก โดยโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ อาการของโรคที่พบบ่อย คือ มีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ

ประเทศไทยเราเองมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาถึง 3 รอบ โรคดังกล่าวยังมีความน่ากลัว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบมากมายทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และที่สำคัญด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุด คือ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว เป็นกลุ่มที่ต้องมีการจำกัดตัวยาที่ต้องรักษา และควบคุมไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นได้ และเด็กแรกเกิด-17 ปี เป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนที่มีในขณะนี้ได้ ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งปัจจุบันได้มีการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ โควิด-19 โดยมีมาตรการป้องกันต่าง ๆ เช่น  work from home, DMHTT รวมถึงการนำวัคซีนเข้ามาฉีดให้แก่ประชาชนในประเทศ

จากการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตามแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ข้าพเจ้า และทีมงานได้ร่วมกันทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน เช่น ศาลประชาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเจริญสุข เป็นต้น อีกทั้งร่วมกันรณรงค์เชิญชวนประชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

วิธีการป้องกันตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นต้องเดินทางออกไปทำงานนอกบ้าน หรือยังออกนอกบ้านไปทำธุระส่วนตัว ควรยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่

D ย่อมาจาก Distancing คือ การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร

M ย่อมาจาก Mask Wearing คือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย โดยประชาชนทั่วไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด เพราะยิ่งซักบ่อยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อที่ดี

H ย่อมาจาก Hand Washing คือ การหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพราะมีโอกาสที่เราจะนำมามาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้

T ย่อมาจาก Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ ทั้งก่อนเข้าทำงาน ร้านสะดวกซื้อ และหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19

T ย่อมาจาก Thai Cha na คือ การสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ และโหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากทำได้ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมาจะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ

โรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มียาหรือวัคซีนที่สามารถรักษาได้อย่างหายขาด ดังนั้นเราต้องมีการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเมื่อเข้าสู่สังคม ล้างมือบ่อย ๆ
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้แล้วค่ะ

อื่นๆ

เมนู