การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
ชื่อบทความ 
รู้จักผ้าภูอัคนี
 พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวกานดา ก้อนเสมา

                   ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยเป็นกรรมวิธีในการย้อมสีผ้า ให้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการนำผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ไปย้อมกับดินภูเขาไฟ หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่หาได้ไม่ยาก เพราะหมู่บ้านเจริญสุขนั้น ตั้งอยู่ใกล้กับ เขาพระอังคาร ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกแล้ว ชาวบ้านเจริญสุขยังคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาใช้ย้อมผ้าอีกด้วย นับได้ว่าการทำผ้าภูอัคนี เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่ามหัศจรรย์ ที่เกิดจากดินธรรมดา เเละได้กลับกลายมาเป็นสีสันงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ จนเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการซื้อกลับไปเป็นของฝากสำหรับคนที่บ้านหรือให้กับตนเอง
                  การอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากผ้าภูอัคนีให้มีความหลากหลาย ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำผ้าภูอัคนี ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบลวดลาย การมัดลายผ้า และการตัดเย็บผ้า ให้มีความทันสมัยและโด่นเด่นเป็นที่นิยมอยู่ตลอดเวลา   

 

 

 

 
             ขั้นตอนการผลิตผ้าภูอัคนี เริ่มจากนำดินจากเขาพระอังคารมาร่อนทำความสะอาด นำมาผสมกับน้ำธรรมชาติเช่นน้ำฝนหรือน้ำที่ใช้แช่เปลือกประดู่ กวนให้เข้ากัน นำเส้นฝ้ายหรือไหมลงไปหมักโคลนประมาณ 4 ชั่วโมง นำขึ้นมาบีบน้ำพอหมาดแล้วนำไปต้มในน้ำเปลือกประดู่ประมาณ 40 นาที เคี่ยวให้เส้นฝ้ายซึมซับน้ำเต็มที่ น้ำประดู่จะเป็นตัวเชื่อมสีของดินกับเส้นฝ้ายให้ติดทนนานขึ้น จากนั้นนำขึ้นมาล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการทอผ้าต่อไป

 

 

 

 

อ้างอิง http://aworldconnect.com/index.php/checkin/166-ackanee
……………………………………….วีดีโอให้ความรู้………………………………………

อื่นๆ

เมนู