หมู่บ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) และมีสินค้า OTOP ที่โดดเด่นประจำตำบล ได้แก่ ผ้าภูอัคนีและไข่เค็มภูอัคนี

บ้านเจริญสุขตั้งอยู่ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านเจริญเป็นพื้นที่บริเวณเชิงเขาอังคาร ซึ่งมีดินภูเขาไฟที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาย และดินภูเขาไฟมีสีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลแดง ชาวบ้านได้นำดินภูเขาไฟมาใช้ประโยชน์ในการทำสินค้าของชุมชน คือ ผ้าภูอัคนี ซึ่งเป็นการย้อมจากสีของดินภูเขาไฟ

นำดินภูเขาไฟมาพอกเป็นไข่เค็ม จนเป็นไข่เค็มภูอัคนี มีแคลเซียสูงประมาณ ๓๕๐๐ มิลลิกรัม โดยมีแคลเซียมสูงกว่าไข่เค็มปกติถึง ๓ เท่า มีเครื่องหมาย อย. และได้รับรองคุณค่าทางโภชนาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันสินค้าทั้งสองประเภทนั้น เป็นสินค้าที่รู้จัก และทำรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนบ้านเจริญสุขเป็นอย่างมาก

 

 

อื่นๆ

เมนู