การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ
 พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวกานดา ก้อนเสมา

          ตำบลเจริญสุขเป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม แต่ถ้าจะให้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลเจริญสุขคงหนีไม่พ้น บ้านเจริญสุขที่โดดเด่นด้านผ้าภูอัคนีที่ใคร ๆ ก็รู้จักกันทั่ว แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเลยถ้ามาตำบลเจริญสุข เราจะพาทุกท่านมารู้จักแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งประจำตำบลเจริญสุข ได้แก่ หมู่บ้านหนองจอก หมู่ 9 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ

 

               ผัดหมี่เลิศล้ำ ผู้นำอาสา พัฒนาข้าวอินทรีย์ เสื้อกกหลากสีไหมมัดหมี่งามตา ตะกร้างามเด่น เป็นคำขวัญประจำหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีบ้านหนองจอก เป็นชุมชน นวัตวิถี  คนที่ได้เข้ามาในหมู่บ้านทุกคนจะมีความสุข เพราะที่นี้มีแต่ลอยยิ้ม และพร้อมที่จะตอนรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบเที่ยวแบบบ้านๆ  แต่มีความสุข

       

กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอก
        กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญผู้ข้อไม้ข้อมือ หลังจากผู้ข้อไม้ข้อมือเสร็จ ต่อด้วย
        กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมชมการทอเสื่อกก และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น กระเป๋า
       กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรี เรียนรู้การทำแปลงเกษตรที่ไร้สารเคมี การปลูกพืชผสมผสาน
       กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมชมควายเขาแปลก คุณกรองแก้ว ควายโบราณที่มีเขาโค้งเข้าหากัน น่ารัก แสนรู้ และใจดี หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านพากันเรียก ก็คือ เจ้าตู้ ค่ะ หลังจากเรียนรู้ฐานต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านเสร็จ ช่วงเย็นจะมีกิจกรรมการแสดงประจำหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย และยังมีโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนอีกด้วยค่ะ กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นและไม่ได้สานต่อทำให้หมู่บ้านหนองจอกมีกิจกรรมที่เหลืออยู่น้อยมาก

 

 

      

 

     

 

 

          จากการลงสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านหนองจาก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ของทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงมีความคิดที่จะสานต่อกิจกรรมที่หลงเหลือให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ทางวิทยากรจึงได้จัดอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวภายในตำบล และมีการแนะนำแนวทางการทำเส้นทางการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้ในการขายผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเองเพื่อเป็นรายได้เสริมจากรายได้หลักค่ะ

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิง
http://charoensuk.go.th/บริการนักท่องเที่ยว/ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว/

 

อื่นๆ

เมนู