ข้าพเจ้า นายพีรพัฒน์ แสมรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์

เรื่อง พืชสวนครัวเพื่อการจำหน่าย

เขียนโดย นายพีรพัฒน์ แสมรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมืองไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อาชีพเกษตรกรจึงถือเป็นรายได้หลักมาอย่างช้านาน แม้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากจะเลือกเข้ามามองหางานทำในเมืองหลวงรวมถึงเลือกทำงานประเภทอื่น ๆ มากขึ้น แต่เกษตรกรก็ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยและอีกหลายล้านคนบนโลกมีอาหารดี ๆ ได้ทานเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอด จึงอยากพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม อาชีพเกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีประเภทของเกษตรกรดังนี้

                เกษตรกรในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

1.พืชผล เป็นกลุ่มอาชีพที่พบเจอได้มากสุดของเมืองไทย ทั้งนี้จะแยกย่อยออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกพืชผลชนิดนั้น ๆ เช่น เงาะ ลำไย ทุเรียน

2.พืชนา พูดง่ายๆก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกนาข้าวเป็นหลัก ทั้งนี้เมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวก็สามารถเปลี่ยนเป็นการเกษตรด้านอื่น ๆได้

3.พืชไร่ กลุ่มพืชที่ต้องอาศัยพื้นที่ในการปลูกเยอะ แต่พืชจะมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ขั้นตอนการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก พืชบางชนิดปลูกแค่ 2 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันที โดยพืชไร่นั้นถือเป็นอีกกลุ่มเกษตรที่สำคัญต่อทั้งการบริโภคของผู้คนในประเทศและการส่งออกสร้างรายได้ เช่น อ้อย, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ถั่วหลากชนิด, ฝ้าย เป็นต้น

4.พืชสวน กลุ่มพืชชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะเหมือนกับพืชไร่ แต่ต้องอาศัยการใส่ใจดูแลมากกว่า มีระยะเวลาในการให้ผลผลิตนานกว่า แต่มูลค่าก็สูงตามประเภทของสายพันธุ์นั้น ๆ เช่น ผักชี ต้นหอม มะเขือ พริก เป็นต้น

              ประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว

พืชผักสวนครัวเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกลือแร่ และวิตามิน การบริโภค

  1. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมาประกอบอาหารประจำวัน
  2. ครอบครัวได้รับประทานผักที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยจากสารเคมี3
  3. จัดสวนผักสวนครัวปลูกพืชเป็นรั้วกินได้
  4. เป็นที่มาของรายได้ มีการจัดจำหน่ายทั้งในและนอกชุมชน

บทความในเดือนนี้จะนำทุกท่านไปพบกับ คุณยายชม โสภา เกษตรกรายหนึ่งในตำบลเจริญสุข     อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ คุณยายชมเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชสวน เนื่องจากคุณยายอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นหลักไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกนั้น เป็นพืชที่ตรงต่อความต้องการของตลาดเช่น ผักบุ้ง กระชาย พริกจินดา ใบเตย กะเพรา ใบบัวบก  โหระพา พริกม้า เป็นต้น คุณยายใช้พื้นที่ข้างบ้านในการทำเกษตร คุณยายเล่าให้ฟังว่าเกณฑ์การเลือกพันธ์ผักที่ใช้ในการปลูกแต่ละรอบนั้นคุณยายดูความต้องการของตลาดเป็นหลัก ความต้องการของตลาดในช่วงเวลานั้นมีความต้องการพืชชนิดไหนมากเป็นพิเศษ คุณยายก็จะเลือกปลูกพืชชนิดนั้นเป็นหลัก เมื่อถามถึงเรื่องต้นทุนของการผลิต ค่าเมล็ดพันธ์และปุ๋ย คุณยายได้ให้คำตอบว่า การปลูกผักของคุณยายนั้นมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากเมล็ดพันธ์พืชนั้นส่วนหนึ่ง เป็นเมล็ดที่เก็บเกี่ยวไว้ใช้เองจากต้นแม่ มีการซื้อเมล็ดพันธุ์แค่ชนิดที่ไม่มีสำรองเท่านั้น สารอาหารของพืชคุณยายใช้ปุ๋ยคอกทั้งหมด จึงทำให้ผักในสวนของคุณยายมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากคุณยายยังบอกอีกว่าที่ยายอายุแข็งแรงได้ขนาดนี้เพรากินผักที่ปลูกเองกับมือแทบทุกมือเพราะมั่นใจว่าผักของยายนั้นสะอาดและปลอดภัย

ปฏิเสธไม่ได้เลยในแทบทุกมื้ออาหารของเรานั้น มีผักเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น ทำให้ความต้องการของตลาดมีอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ผักของคุณลุงนั้นจำหน่ายได้ตลอดเวลา ตลาดหลักของคุณยายคือขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งใน และนอกชุมชน โดยพ่อค้าเข้ามารับถึงบ้าน หรือบางครั้งก็จะเอาไปส่งเองความต้องการของตลาดมีอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี จนบางครั้งการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีการปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมีความมั่นคงและยั่งยืน จนคุณยายนั้นยึดถือเอาอาชีพปลูกผักสวนครัวนี้เป็นอาชีพหลัก มากว่า30ปีแล้ว

ภาพการลงสำรวจพื้นที่สวนคุณยายชม โสภา

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

วิดีโอประจำเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_188458

Tags:

อื่นๆ

เมนู