เขียนโดย นายวราเทพ  ปุลันรัมย์ 

การลงพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ข้าพเจ้าได้รับความเข้าใจเพิ่มขึ้นเเละ ดำเนินด้วยความเต็มที่ตามกำหนดการของตำบลโดยการนำของท่านอาจารย์หัวหน้าโครงการ ได้เห็นความพร้อมของตำบลเจริญสุข เนื่องด้วยเป็นตำบลที่ดำเนินงานทาางด้าน ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

เห็นภาพความพร้อมเพรียงเเละสามัคคีของคนในชุมชน เเละทราบความต้องของชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการโซลาเซลของคนส่วนมาก ความมีอัถยาศัยดีของชาวบ้านทุก ๆ หลังคาเรือน ในมุมมองของนักศึกษาที่ำด้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น มีความพึ่งพอใจในระดับปานกลาง เเละพร้อมกที่จะดำเนินงานต่อตามเเผนงานต่อไป

ในวันที่ลงพื้นที่ประชุมงานครั้งเเรกนั้น

ภาพทำงาน

 

อื่นๆ

เมนู