ดิฉันนางสาวอิสราภา ครองไกรเวช ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ดิฉันได้รับหน้าที่ในการลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลเจริญสุขมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน 1,749 หลังคาเรือน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน กลุ่มดิฉันได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่11 ในเดือนกุมภาพันธ์ ดิฉัน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการระบาด covid-19 จากการสำรวจประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักป้องกันตัวเองจาก covid-19 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล

  

และในการลงพื้นที่ดิฉันได้แวะไปเยี่ยมชม“วัดเขาอังคาร”ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลเจริญสุข โดยบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยป่าไม้ มีลมพัดเย็นสบาย ทิวทัศน์สวยมองลงมาข้างล่างก็จะเห็นตำบลเจริญสุข มองเข้ามาในวัดสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ตั้งประดิษฐานอยู่ ภายในวัดก็มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

 

อื่นๆ

เมนู