1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ED05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวรัตติยาภรณ์ รัตนสมบัติ  เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคนักศึกษา ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (ED05 เจริญสุข) ซึ่งได้รับผิดชอบบ้านเจริญสุขหมู่  1, 12, 14

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน บ้านเจริญสุข หมู่12 โดยได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านเจริญสุข คือ ท่านผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ) จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า บ้านเจริญสุขเป็นหมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น น้ำตก ภูเขา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ทั้ง3หมู่มีทั้งหมด 430 ครัวเรือน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก แบ่งอาณาเขตของบ้านแต่ละหลังอย่างชัดเจน แต่ละบ้านมีการปฏิสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน เป็นกันเองสามารถพุดคุยให้ข้อมูลกับเราได้ง่าย เข้าใจง่าย      

อุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน เจ้าของบ้านบางหลังไม่อยู่ เพราะต้องออกไปทำงาน หรือทำธุระส่วนตัว และส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุที่ให้ข้อมูล จึงใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนาน

อื่นๆ

เมนู