บทความประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เขียนโดย : นายชนมวัต  ก้อนทอง (นักศึกษา)

หลวงปู่ทองดี วัดหนองสะแก เทพเจ้าแห่งความเมตตา

ในจังหวัดบุรีรัมย์มีวัดเก่าแก่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งในแต่ละวัดล้วนมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม เป็นที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวให้อยากเข้ามาเยี่ยมชม และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือ ทั้งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง และวัดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือ วัดหนองสะแก

วัดหนองสะแกเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งวัด เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๖ และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ และเป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเคยจำพรรษาอยู่ คือ หลวงปู่ทองดี ภทฺทวโร หลวงปู่ทองดีท่านเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ เดิมท่านชื่อ ทองดี รินทร์อาโปร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ท่านเป็นบุตรชายของโยมพ่อปรึง รินทร์อาโปร์ โยมแม่ชื่อ เอี่ยม รินทร์อาโปร์ ท่านมีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ด้วยกัน ท่านเป็นคนสุดท้อง ท่านเกิดที่บ้านดงหมัน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พื้นเพอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของหลวงปู่นั้นคืออาชีพทำไร่ทำนาตามวิถีชีวิตของคนชนบททั่วไป ในวัยเด็กหลวงปู่ทองดี (หรือเด็กชายทองดี) ก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ทำนาทำไร่ เนื่องจากท่านมีพี่น้องหลายคนครอบครัวก็ค่อนข้างขัดสนไม่ได้มีฐานะดีเด่นเท่าไร และเมื่อท่านอายุได้ ๑๘ ปี  ท่านก็ได้อุปสมบทครั้งแรก ต่อมาท่านก็ได้ลาสิกขาออกมาประกอบสัมมาอาชีพส่วนตัวหาเลี้ยงครอบครัว แล้วในที่สุดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๐ เมื่อท่านอายุ ๔๘ ปี ท่านก็ได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง ท่านบวชที่พัทธสีมาวัดอัมภาราม โดยมีพระครูอรุณคุณากรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และเมื่อหลวงปู่ทองดีได้บวชเป็นพระแล้วท่านก็ได้ไปอยู่ที่วัดหนองสะแก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้เพียงแค่ ๗ วัน เท่านั้น ท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปจำพรรษาที่วัดสี่เหลี่ยม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (วัดเดิมของหลวงปู่เม้า พลวิริโย เจ้าตำหรับสร้างหนุมานที่เลื่องชื่อ)

หลวงปู่ทองดี ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์แท้อีกรูปหนึ่งที่มีพระธรรมวินัยที่เคร่งครัด ในครั้งหนึ่งท่านไปจาริกไปประเทศกัมพูชาหรือเขมร ท่านได้เพียรศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์คาถากับพระเขมรจนถึงขั้นที่ว่าแตกฉานและท่านก็นำมาใช้ประโยชย์แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย และพระคาถาทำน้ำมนต์ของหลวงพ่อทองดีนั้นศักดิ์สิทธิ์มากและได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับอนาประชาชนชาวพุทธทั้งหลายได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นกันว่าช่วยขจัดปัดเป่าคลายความเดือดร้อนดับทุกข์ได้ทำให้จิตใจสว่างแจ่มใสหมดทุกข์หมดโศกโรคภัยยังความปลื้มปิติในจิตใจเมื่อได้น้ำพุทธมนต์จากหลวงปู่  หลวงปู่ทองดีท่านเป็นพระนักพัฒนาได้พัฒนาวัดหนองสะแก และวัดสี่เหลี่ยม ให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งสร้างถาวรวัตถุภายในวัด บูรณะซ่อมแซมจนเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ รายการเปิดบันทึกตำนาน เป็นรายการเกี่ยวกับพระสงฆ์ หรือเกจิชื่อดังทั่วประเทศ มาถ่ายทำพร้อมทั้งชีวประวัติของหลวงปู่ทองดี ทำให้มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ต่อมาท่านก็เริ่มอาพาธด้วยโรคมะเร็งที่ปอดและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จนกระทั่งอาการเริ่มหนักขึ้นจึงได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากกลับออกจากโรงพยาบาล ลูกศิษย์จึงนิมนต์กลับมาจำวัดที่วัดหนองสะแก ตำบลเจริญสุข เช่นเดิม โดยหลวงปู่ทองดีไม่ยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาส แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ที่ศรัทธาในการทำว่าน เมตตามหานิยม วัตถุมงคล ทั้งในภาคอีสานและทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้บูชาวัตถุมงคลกันเป็นจำนวนมาก และอาการอาพาธของหลวงปู่ทองดีก็เริ่มทรุดหนักลง จนกระทั่งเวลา ๑๖.๓๐ น.ของวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ หลวงปู่ทองดีได้มรณภาพอย่างสงบที่ศาลาการเปรียญวัดหนองสะแก เป็นความสูญเสียเกจิอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านเมตตามหานิยมในภาคอีสานอีกหนึ่งรูป สิริอายุได้ ๗๘ ปี ๓๐ พรรษา

ปัจจุบันแม้ว่าหลวงปู่ทองดีจะได้มรณภาพไปแล้ว แต่วัดหนองสะแกก็ยังพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ด้วยความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคีของพระเณร ชาวบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และลูกศิษย์ทำให้วัดหนองสะแกเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมอยู่เนือง ๆ ทั้งไปทำบุญไหว้พระขอพร กราบรูปเหมือนหลวงปู่ทองดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุที่สวยงาม คือ มณฑปหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ใจกลางวัด ผู้คนทั้งใกล้และไกล ต่างมากราบสักการะขอพรด้วยความเลื่อมใสศรัทธา โดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดยังเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหนองสะแก และชาวตำบลเจริญสุขตลอดมา

แหล่งอ้างอิง

   หลวงพ่อทองดี วัดหนองสะแก.//(ม.ป.ป.).//สืบค้นเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔.//จาก http://www.bee-kubota.๙๙wat.com/product/๒๒๒๕๗๗/เหรียญรุ่นแรก%๒๐หลวงพ่อทองดี%๒๐วัดสี่เหลี่ยม.

อื่นๆ

เมนู