บทความประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เขียนโดย : นายวราเทพ  ปุลันรัมย์  ( ภาคนักศึกษา )

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เรื่อง : ศาสนสถานพันปี ศูนย์รวมแห่งศรัทธา “วัดภูพระอังคาร”

 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่ของตำบลเจริญสุข นั้นมีอยู่มากแต่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจพลังความศรัทธา และเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ของชาวบ้านในชุมชนตำบลเจริญสุข   นั่นคือ “วัดภูพระอังคาร” หรือวัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ไม่ไกลจากเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานหลักของจังหวัด ตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิท ลักษณะของเขาพระอังคารภูเขาลูกนี้ เป็นเนินเขาฐานกว้างเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟในยุคควอเทอร์นารีเมื่อประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว หากมองจากที่สูงจะมองเห็นเป็นรูปพญาครุฑที่กำลังกระพือปีกหรือคว่ำหน้าหันหัวไปทางทิศใต้ จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่าเขาลูกนี้มีพญาครุฑอาศัยอยู่หรือสร้างโดยพญาครุฑ โดยมีปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูกซึ่งเป็นจุดสูงสุด เกิดจากหินหลอมละลายปะทุออกมาแล้วเย็นตัวอย่างรวดเร็ว จึงพอกสะสมตัวในทางดิ่ง กลายเป็นเนินเขาสูงชัน รอบเขากระดูกเป็นแอ่ง Caldera ซึ่งเกิดจากการทรุดถล่มของปากปล่องภูเขาไฟ โดยเป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดในประเทศไทย และวัดเขาพระอังคารตั้งอยู่ตรงขอบของแอ่งนี้ ก่อนที่จะมีการสร้างวัดเขาพระอังคารขึ้นในบริเวณนี้ มีหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณ โดยได้พบโบราณวัตถุคือใบเสมาหินบะซอลต์ สมัยทวารวดี ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยตั้งอยู่รอบอุโบสถ ใบเสมาเหล่านี้มีภาพสลักรูปบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ อายุประมาณ ๑,๓๐๐ ปี อีกทั้งในประวัติลายแทงธาตุพนมกล่าวว่าเมื่อ พ.ศ.๘ มีการนำพระอังคารธาตุ (เถ้ากระดูก) ของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่เขาลูกนี้ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ พระอาจารย์ปัญญา วุฒิโธ จึงได้มาสร้างวัดบนยอดเขา และนำพระอังคารธาตุขึ้นบรรจุในสถูปบนยอดของอุโบสถ ที่สร้างขึ้นโดยนำศิลปะสมัยต่างๆ มาผสมผสานกันภายในบริเวณวัด

เมื่อมาถึงยังวัดจะมองเห็นอุโบสถที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย เป็นพระปรางค์ที่มียอดเจดีย์ ๓ องค์บนฐานเดียวกัน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามมุมและซุ้มทิศต่างๆ เมื่อเข้าไปภายในกราบพระประธานก็จะได้รับบรรยากาศอันเงียบสงบ มองไปรอบๆ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกที่มีความพิเศษคือมีตัวอักษรบรรยายเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ชาวต่างชาติที่มาเยือนได้พอเข้าใจว่าแต่ละภาพเล่าถึงเรื่องราวอะไรบริเวณรอบๆ อุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวน ๑๐๘ องค์ ตั้งเรียงรายล้อมรอบอุโบสถไว้ อีกทั้งยังมีใบเสมาหินทรายสลักภาพบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักรสมัยทวารวดี ๘ คู่ ตั้งไว้รอบๆ โบสถ์ ในวิหารหลังหนึ่งด้านข้างพระอุโบสถประดิษฐานพระคันธารราษฎร์และรอยพระพุทธบาทจำลอง ขณะที่บริเวณลานสนามกลางแจ้งหน้าวัดมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระพุทธรูปนอน) ขนาดใหญ่ สร้างด้วยงานพุทธศิลป์รูปแบบเฉพาะตัว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาอังคารให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะกัน

ผู้ที่อยากเดินทางมาชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด สามารถเดินทางมาได้โดยจากบุรีรัมย์ใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-นางรอง-บ้านตะโก-บ้านตาเป็ก ซึ่งเป็นทางเดียวกับไปปราสาทหินพนมรุ้ง เมื่อเดินทางถึงบ้านตาเป็ก เลี้ยวขวาตามทางไปอำเภอละหานทรายประมาณ ๑๓ กิโลเมตรจะพบทางแยกขวาไปวัดเขาอังคารอีก ๗ กิโลเมตร โดยเขาพระอังคารอยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งไปอีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นและความสุขใจ ณ วัดเข้าพระอังคาร ตำบลเจริญสุข

ภาพพระพุทธรูปสำคัญ                                                                          ภาพตำหนักเสด็จปู่วิริยะเมฆ

อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มารับชมบรรยากาศความสุขใจเเละเต็มอิ่มบนเส้นทางของศรัทธา หากได้เเวะมาชุมชนตำบลเจริญสุขก็อยากจะให้ทุกท่านได้ จัดสรรเวลามาเยี่ยมชม วัดที่อยู่บนยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์เเห่งนี้ กับ ศาสนสถานพันปี ศูนย์รวมแห่งศรัทธา “วัดภูพระอังคาร”

 

เเหล่งอ้างอิง

เว็บไซต์รอบรู้เรื่องเที่ยว//(๒๕๖๑).//วัดเขาพระอังคาร” ไหว้พระชมวัดโบราณพันปีที่บุรีรัมย์ //สืบค้นเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔//จากhttps://mgronline.com/travel/detail/9610000102491

 

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

Tags:

อื่นๆ

เมนู