เรื่อง ประเพณีบุญข้าวสาก ในตำบลเจริญสุข

          การไหว้และเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นหูแค่วัน สารทจีน ของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันชาวไทยตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศก็มีประเพณี “สารทไทย” เพื่อทำบุญและไหว้บรรพบุรุษไม่ต่างกัน โดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะเรียกการทำบุญวันสารทไทยแตกต่างกันไป ได้แก่

บุญข้าวสาก ของชาวภาคอีสาน

บุญชิงเปรต ของชาวภาคใต้

บุญสลากภัตร ของชาวภาคเหนือ

แม้จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไป แต่จุดประสงค์หลักก็คือการทำบุญที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต โดยตามประเพณีจะทำพิธีกรรมกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งก่อนจะถึงวันบุญข้าวสากชาวบ้านในตำบลเจริญสุขได้มีการห่อข้าวต้ม ขนมกระยาสารทและข้าวปลาอาหารเพื่อนำไปทำบุญที่วัดในวันทำบุญข้าวสาก เพื่อฟังเทศ ฟังธรรม และถือศีลเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อหลังจากการฟังเทศฟังธรรมที่วัดเสร็จ ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหาร และขนมกระยาสารทกลับมาเพื่อทำพิธีขอขมาและขอบคุณพระแม่โพสพตามความเชื่อเป็นการเสร็จพิธีทำบุญข้าวสาก

ซึ่งประเพณีการทำบุญข้าวสาก นอกจากจะเป็นการทำบุญเพื่อไหว้บรรพบุรุษและขอขมาพระแม่โพสพตามความเชื่อแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทำให้คนในตำบลเจริญสุขได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันทำบุญ เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเพื่อทำให้เกิดจิตใจที่สงบ และได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

อ้างอิง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์(2563).รู้จัก ‘บุญข้าวสาก’ ประเพณีสำคัญของชาวไทยภาคอีสาน.สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564,จากเว็ปไซต์https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/896391?fbclid=IwAR27Ybt-

อื่นๆ

เมนู