1. ED 05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เรื่อง ” โคพันธ์ุบราห์มันบ้านเจริญสุข”

ข้าพเจ้านางสาวศิริยากร แสนจะบก กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ED : 05 คณะครุศาสตร์

 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรื่อง สัตว์ในท้องถิ่น  ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำบลเจริญสุขมี 14 หมู่บ้าน ส่วนมากพบว่าสัตว์ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านลี้ยงคือ โค โคที่ชาวบ้านเลี้ยงนั้นก็มีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันออกไป จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นได้สำรวจพบสายพันธุ์โคที่น่าสนใจคือ โคพันธุ์บราห์มัน – Brahman ณ หมู่ 4 บ้านบุไร่อ้อย เรามาทำความรู้จักกับโคพันธุ์บราห์มัน – Brahman กันเลยค่ะ

โคพันธุ์บราห์มัน – Brahman 

คำว่า “บราห์มัน” มาจาก Brahmini ที่มาของชื่อ คือ มีประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ที่มีพ่อโคศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อพราหมณีโคพันธุ์บราห์มัน มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศ อินเดีย (India) แต่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีชื่อเรียกว่าพันธุ์อเมริกันบราห์มัน (American Brahman) ในเวลาต่อมาโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่าง 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์กีร์, พันธุ์กูเซอร์ราจช์ และพันธุ์เนลลอร์

ลักษณะตัวโดยทั่วไปลำตัวมีสีหลากหลายตั้งแต่ สีขาว เทาอ่อน สีลายและจนถึงเกือบดำ จมูก กีบและพู่หางมีสีดำ บางตัวอาจมีสีแดง จึงเรียกว่า บราห์มันแดง (Red Brahman) แต่ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุด คือ สีขาวและสีเทา โคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันชนิดที่เลี้ยงในบ้านเราส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แล้วนำมาคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์ และฟาร์มของเกษตรกรรายใหญ่ในประเทศ

โคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเป็นโคขนาดกลาง เพศผู้มีน้ำหนักตัวประมาณ 800 – 900 กิโลกรัม และมีพ่อพันธุ์บางตัวน้ำหนักโตเต็มที่มากถึง 1,800 กิโลกรัม ในประเทศไทยก็ยังมีให้เห็น ส่วนเพศเมีย จะมีน้ำหนักมาตรฐาน 500 – 700 กิโลกรัม และมากที่สุดถึง 800 กิโลกรัม โดยแม่โค โดยแม่โคจะให้ลูกเมื่อน้ำหนักแรกเกิดปานกลาง (30 – 32 กิโลกรัม) และน้ำหนักลูกเมื่อหย่านมค่อนค้างน้อย (220 – 230 กิโลกรัม)

ลักษณะของโคบราห์มัน เป็นโคที่มีเขาขึ้นชันและงุ้ม มีตระโหนก ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ต่อมาจากกล้ามเนื้อไหล่ทั้งเพศผู้และเพศเมีย  ส่วนหูนั้นจะยาวชี้ลงข้างล่างจนถึงริมผีปาก แต่จะสั้นกว่าพันธุ์อินดูบราซิล มีหนังหลวม เหนียงใต้คางจะใหญ่ หนอกใหญ่และหย่อน ขณะที่ผิวหนังใต้ท้องก็จะหย่อน พู่หางสีดำ ส่วนขานั้นค่อนข้างยาว และจะมีกล้ามเนื้อตรงขาหลังมาก โคนขาใหญ่ มีร่างกายล่ำสัน ลำตัวมีความลึกมาก และยาวได้สัดส่วน หน้าผากยาว คอสั้น ส่วนอกกว้างลึก หลังค่อนข้างตรงเป็นโคที่เลี้ยงดูง่าย ต้องการดูแลน้อย    เหมาะสำหรับเลี้ยงในเขตร้อน เพราะมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี ทนต่อโรคและแมลงได้ดี แต่ไม่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็น อีกทั้งแม่โคยังเลี้ยงลูกเก่ง ให้น้ำนมพอสมควร ใช้เป็นทั้งโคพันธุ์เนื้อและโคงาน มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า มีความสมบูรณ์พันธุ์ (Fertility) ค่อนข้างต่ำ เปอร์เซ็นของซากต่ำ

เมื่อเทียบกับโคสายพันธุ์อื่น (ชาโรเล่ย์ แองกัส แบรงกัส) มีนิสัยระวังภัยสูง เชื่องช้าและขี้เล่น ถ้าอยู่ในลักษณะคอกหรือโรงเรือน เพศเมียผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุราว 1.8-2 ปี ซึ่งค่อนข้างช้ากว่าโคเนื้อพันธุ์ยุโรป แม่พันธุ์นั้นสามารถให้ลูกไปได้จนถึงอายุ 15 ปี ปกติใช้เป็นพันธุ์พื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะดีเด่นกว่าพ่อแม่ (Hybrid Vigor) กล้ามเนื้อของโคพันธุ์บราห์มัน สามารถขยับตัวได้เพื่อไล่แมลง และผิวหนังบริเวณคอมีการขับสารสีเหลืองออกมาซึ่งเชื่อว่าเป็นกลิ่นที่สามารถไล่แมลงได้ตามธรรมชาติ

จากการสัมภาษณ์ คุณศิริวัฒนา ศิริพันธ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ 4 บ้านบุไร่อ้อย ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าของศิริวัฒนาฟาร์ม  ภายในฟาร์ม มีโคทั้งหมด 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว เพศผู้ 1 ตัว  วิธีการเลี้ยงภายในฟาร์มจะเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ช่วงเช้าเป็นการให้อาหารข้นและปล่อยลงแปลงหญ้าแพงโกล่า ส่วนในช่วงเย็นต้อนเข้าโรงเรือนและให้อาหารข้น ในช่วงฤดูฝนให้ข้าวโพดบดเพราะปล่อยลงแปลงหญ้าที่ปลูกไว้ไม่ได้ ส่วนในเรื่องของการผสมพันธ์โคนั้นเป็นการผสมเทียม

 

 

 

 

หญ้าแพงโกล่า

ข้าวโพดบด

อาหารข้นสำหรับโคขุน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ที่ได้มีโครงการดี ๆ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ้างอิง : http://kidkaibutchers.com/brahman/

https://www.google.com/searchq=%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2&rlz=1C1CHBF_enTH831TH831&sxsrf=AOaemvL_IMYyD5Y-7OezZa5jt2ZyXF0Ebg:1637136754435&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjZ88jV-Z70AhXSlZUCHdv2BwwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=656&dpr=1#imgrc=B3GEOzF4hgU1NM

https://www.google.com/searchq=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7&tbm=isch&ved=2ahUKEwjGm8azhJ_0AhWa6XMBHTyDBGkQ2-cCegQIABAA&oq=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&gs_lcp=CgNpbWcQARgHMgcIIxDvAxAnMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYUABYAGDGIWgAcAB4AIABV4gBV5IBATGYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=s8SUYYb2NJrTz7sPvIaSyAY&bih=599&biw=1366&rlz=1C1CHBF_enTH831TH831&hl=th#imgrc=1YqAuEQBp_S3xM&imgdii=sjH4EWqWpe-EWM

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู