บทความประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เขียนโดย : นายวราเทพ  ปุลันรัมย์  ( ภาคนักศึกษา )

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เรื่อง : ลักษณะดินภูเขาไฟของภูพระอังคาร ในพื้นที่ตำบลเจริญสุข

 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ในพื้นที่ของตำบลเจริญสุขนั่นมีอยู่มากมาย แต่ที่มีความโดนเด่นและเกิดการนำทรัพยากรที่มาค่ามาใช้คือ บริเวณพื้นที่ของภูเขาไฟพระอังคารที่เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว และได้รับการสำรวจว่าเป็นดินที่มีคุณภาพ เหมาะสมแก่ภาคการทำการเกษตร ทั้งนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ดินมีความคงทนและติดผ้าง่าย จึงมีการนำมาทำการมัดย้อมกับผ้าฝ้ายและชนิดอื่น ๆ ในนามของ ผ้าภูอัคนี ซึ่งเป็นของดีของเด่นในพื้นที่ของตำบลเจริญสุขอย่างมาก และเป็นสินค้าทางภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้จะนำมาทุกท่านมาทำความรู้จักกันลักษณะของดินภูเขาไฟในพื้นที่ของตำบลเจริญสุขกันครับ

“ดินที่เกิดจากหินภูเขาไฟที่เย็นตัวและผุพังย่อยสลายทับถมกัน เมื่อรวมกับเศษเถ้าภูเขาไฟที่พ่นออกมา เรียกว่า Volcanic Soil หรือ Andisols พื้นดินรอบ ๆ ภูเขาไฟ หรือที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟปะทุและปล่อยลาวาออกมาในครั้งอดีตจึงมีความอุดมสมบูรณณ์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่ว่าทะเลหรือแม่น้ำ สิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ที่อยู่โดยรอบจึงเติบโตอย่างงดงาม ทุ่งหญ้าและผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์สูง

ตัวอย่างของพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟปะทุและปล่อยลาวาออกมา เช่น ภูเขาไฟเขากระโดง เขาพนมรุ้ง และอื่น ๆ อีก 6 ลูกในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ก็อุดมไปด้วยป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ นั่นไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปีเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะแร่ธาตุจากภูเขาไฟด้วย มันเป็นอีกหนึ่งหมู่เกาะซึ่งดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ และแร่ธาตุสำคัญที่ได้จากหินภูเขาไฟเหล่านี้ก็คือ ซิลิกอน ซึ่งทำให้พืชแข็งแรง ต้านทานโรคแมลง เพลี้ย หนอน และราได้ดี โดยลักษณะเด่นที่สำคัญของดินภูเขาไฟในพื้นที่ของตำบลเจริญสุขนั่น ได้ถูกกลั่นกรอง และการนำภูมิปัญญาของความเป็นท่องถิ่นแบบชนบท คือการส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นและพัฒนาจนทำให้เกิดเป็นผ้าภูอัคนีในที่สุด

โดยดินที่ภูเขาไฟพระอังคารนั้นยังมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางของผ้าภูอัคนี ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจเข้ามาสัมผัสและศึกษาดินที่บริเวณภูพระอังคาร โดยสามารถเข้ามาสัมผัสได้อย่างเต็มเปี่ยม แต่ถึงอย่างนั้นเพื่อความยั่งยืนและเป็นการดูและผะรรมชาติของชุมชนป่าเขาพระอังคาร ชุมชนเองได้มีพื้นที่ในการอนุรักษ์และดูแลดินภูเขาไฟพระอังคารไว้ อยากเชิญชานทุกท่านให้มาศึกษาเละเรียนรู้ถึงลักษณะดินของเขาพระอังคารไปด้วยกันนะครับ

 

เเหล่งอ้างอิง

       เว็บไซต์รอบรู้เรื่องเที่ยว//(๒๕๖๑).//ดินภูเขาไฟ //สืบค้นเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔//จากhttps://mgronline.com/travel/detail/

 

ภาพวีดีโอประจำเดือน 

อื่นๆ

เมนู