บทความประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

เขียนโดย : นางสาวอริสา  ชัยสุวรรณ    (ภาคประชาชน)   เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง : ชวนไหว้พระนอนวัดเขาพระอังคาร และชมผ้าภูอัคนี

          หนึ่งในกิจกรรมวันหยุดช่วงเทศกาล คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่ควรพลาด ควรไปสัมผัส คือวัดเขาพระอังคาร

                         

          ที่มา : นางสาวอริสา ชัยสุวรรณ ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

          วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเจริญสุข  ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ไกลจากเขาพนมรุ้ง ตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว  ลักษณะของเขาพระอังคาร ภูเขาลูกนี้เป็นเนินเขาฐานกว้าง เมื่อประมาณ 700,000 ปีมาแล้ว  หากมองจากที่สูงจะมองเห็นเป็นรูปพญาครุฑที่กำลังกระพือปีกหรือคว่ำหน้าหันหัวไปทางทิศใต้  โดยมีปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูกซึ่งเป็นจุดสูงสุด เกิดจากหินหลอมละลายปะทุออกมาแล้วเย็นตัวอย่างรวดเร็ว จึงพอกสะสมตัวในทางดิ่ง กลายเป็นเนินเขาสูงชันแบบ Plug Dome รอบเขากระดูกเป็นแอ่ง Caldera ซึ่งเกิดจากการทรุดถล่มของปากปล่องภูเขาไฟ โดยเป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดในประเทศไทย และวัดเขาพระอังคารตั้งอยู่ตรงขอบของแอ่งนี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 320 เมตร

ที่มา : นางสาวอริสา ชัยสุวรรณ ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

เมื่อเดินทางขึ้นภูเขาไปถึงวัดจะมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ตรงหน้าวัด สะดุดตาสะดุดใจ  เป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ (พระพุทธรูปนอน) ขนาดใหญ่ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปาปรินิพพาน ซึ่งสร้างด้วยงานพุทธศิลป์รูปแบบเฉพาะตัว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาพระอังคารให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

          ลักษณะของพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และปางปรินิพพาน พระอิริยาบถทรงพระบรรทม (นอน) ตะแคงเบื้องขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างพระเขนย พระบาทซ้ายทับซ้อนพระบาทขวา เหยียดปลายพระบาทเสมอกันทั้ง ๒ ข้าง (เรียกโดยทั่วไปว่าพระนอน หรือพระไสยาสน์ ในหลายตำราบอกว่าปางปรินิพพาน ต่างจากปางไสยาสน์ตรงที่พระหัตถ์ของพระองค์จะไม่ทรงชันพระเศียรตั้งขึ้น แต่จะแผ่ราบลงกับพื้น ซึ่งเป็นลักษณะทอดร่างวางขันธ์ดับ มุ่งสู่มหาปรินิพพาน

                                                                                    ที่มา : นางสาวอริสา ชัยสุวรรณ ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

และเมื่อท่านมาสักการะบูชาพระนอนวัดเขาพระอังคารแล้ว ก็อย่าลืมแวะเที่ยวชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่บ้านเจริญสุขของเราด้วยนะคะ

 

 อ้างอิง

https://mgronline.com/travel/detail/9610000102491 สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2564

https://mgronline.com/travel/detail/9570000108378 สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2564

https://mgronline.com/dhamma/detail/9540000054340 สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2564

 

 

 

อื่นๆ

เมนู