เรื่อง ธนาคารเดินได้ 

          ธนาคาร  หมายถึง  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัดที่ใช้ชื่อหรือคํา แสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ในที่นี้คำว่า ธนาคารเดินได้ คืออะไรทำไมถึงเรียกว่าธนาคารเดินได้ จะรับรู้ได้ในบทความนี้ค่ะ

จะได้สังเกตเห็นว่าชาวบ้าน ตำบลเจริญสุข ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกผักผลไม้ ทำไร่ นา นอกเหนือจากอาชีพดังกล่าวที่ยกตัวอย่างมานั้น ยังมีอีกอย่างที่คิดว่าเป็นร่ายได้เสริมที่ดี เป็นเหมือนธนาคารที่มีปันผลดอกเบี้ยสูงนั้น คือการเลี้ยงวัว การเลี้ยงวัว ไม่ได้ยาก และไม่ได้ถือว่าง่ายจนเกินไป ซึ่งต้องสละเวลาบางส่วน มาหาหญ้า ไห้น้ำ  หรือบางครอบครัว อาจจะเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง คือการไล่วัวไปเลี้ยงที่ทุ่งนา ที่สำคัญก็คือฟางต้องเตรียมไว้ไห้พร้อม ฟางเป็นอาหารเสริมของวัว วันไหนที่ไม่มีเวลา ไปหาหญ้า ก็ยังมีฟางที่เตรียมไว้ ปัจจุบันการเลี้ยงวัวได้พัฒนาไปมาก ฟาร์มใหญ่ๆได้นำเข้าพ่อพันธุ์วัวจากต่างประเทศ มารีดน้ำเชื้อขายในราคาเกษตรกร เป็นโอกาศดีของเกษตรกรที่จะพัฒนาสายพันธ์วัวไห้ดีขึ้น ด้วยการผสมเทียมและแน่นอนสายพันธ์วัวดีขึ้น ราคาก็ขึ้นตามด้วย วัวสามารถไห้ลูกได้ปีต่อปี ถ้าเปรียบเทียบเอาเงินไปฝากธนาคารดอกเบี้ยอาจจะปีล่ะ1-2% แต่ถ้าเอาเงินมากฝากกับวัว และเริ่มเลี้ยงวัวตั้งแต่วัวเล็กๆ เมื่อวัวโตขึ้น น้ำหนักของวัวมากขึ้น ราคาวัวก็จะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก ซึ่งอยางที่เราทราบกันคือวัวสามารถออกลูกได้ ถ้าวัวแม่ได้ผสมกับพ่อพันธุ์ดีๆ ลูกวัวที่ออกมาอาจจะราคาสูงกว่าแม่ก็ได้

ซึ่งจะเห็นได้ว่า คำกล่าวที่ว่า “ธนาคารเดินได้” นั่นก็คือ การเลี้ยงวัว ซึ่งวัวเปรียบเสมือนเป็นธนาคารให้กับเรา ที่เราลงทุนไปในการเลี้ยงและดูแลวัว เมื่อวัวคลอดลูกออกมาเราก็จะสามารถขายเพื่อเป็นเงินกำไรที่เราได้ลงทุนไปในการเลี้ยงและอีกทั้งยังสามารถขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนวัว ก็เหมือนการฝากเงินทบต้นกับธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในปีต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ของการเลี้ยงวัวเพื่อจำหน่ายย่อมได้รับรายได้ที่ดีแน่นอนค่ะ

อ้างอิง

พจนานุกรมไทย. (2542).  ความหมายของคำว่าธนาคาร. สืบค้น 8 ธันวาคม 2564,

https://xn--12cn0cga1azjg1mtc2h.com/24-52

อื่นๆ

เมนู