บทความประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
เขียนโดย นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง
ภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร ED 05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย
จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์
ธรรมชาติเป็นผู้สร้างศิลปะที่สวยงามที่มีความแปลกตาและบรรจง ในการสร้างให้พวกเราได้ประหลาดใจอยู่เสมอด้วยรูปลักษณ์และสีสัน ความสวยงามตามธรรมชาติ ที่บางครั้งคุณอาจไม่เชื่อสายตาของตัวเอง ว่านี่หรือคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา
ชุมชนเจริญสุข ตั้งอยู่ในเขต ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านเจริญสุขอาศัยอยู่ตีนเขาอังคาร ที่เคยเป็น ภูเขาไฟในอดีต คนที่นี่ได้นำทรัพยากรที่ภูเขาไฟได้ฝากทิ้งไว้มาต่อยอด ทำอะไรหลายๆอย่าง จนกำเนิดแบรนด์ “ภู อัคนี”
ป่าเขาอังคาร มีพืชพันธุ์ทางธรรมชาติมากมาย ส่วนมากเป็นป่าเต็ง รัง และป่าเขาอังคารยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติอีกด้วย สภาพทั่วไป เป็น เนินสูง ค่อนข้างชัน ดินเป็นดินภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีหินค่อนข้างมาก เนื้อ ดินตื้นแต่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง

“ ภู อัคนี “ เป็นแบรนด์ของผ้าฝ้าย-ไหม ที่เกิดจากการย้อมดิน ภูเขาไฟ จะได้สี น้ำตาลเข็ม-น้ำตาลแดง ซึ่งจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ ผ้าภูอัคนี
นอกจากสีที่ได้จากดินภูเขาไฟแล้ว ยังมีพืชและต้นไม้อีกหลากหลาย ชนิดที่สามารถให้สีธรรมชาติอย่างสวยงาม เช่น
-ดาวเรือง,ขมิ้น,แก่นยอ จะให้สี เหลืองอ่อน เหลืองเข็ม -สบู่เลือดหรือสบู่แดงหรือเยาป่าหรือละหุ่งแดง จะให้สี น้ำตาลอ่อน -เปลือกของลูกมะพร้าวสด จะให้สี ชมพูโอรส -เปลือกของลูกมะพร้าวแก่ จะให้สี แดงส้ม
-เปลือกประดู่ จะให้สี น้ำตาลอ่อน น้ำตาลเข็ม -ใบและเปลือกของต้นสมอ ใบจะให้สี เขียวอมเหลือง , เปลือก จะให้
สี กากี
-ฝาง จะให้สี ชมพู -ใบจากต้นแค จะให้สี เขียวอ่อน -ใบยูคาลิปตัส จะให้สี เทาอ่อน
นอกจากต้นไม้นานาชนิดที่กล่าวมา ยังมีพืชและต้นไม้อีกหลากหลาย ชนิดในตำบลเจริญสุขที่สามารถให้สีธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมาย
สิ่งที่ได้ประโยชน์จากการนำสีธรรมชาติมาย้อมฝ้าย 1. ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค
2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม
3. วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่าง ประเทศ

4. การย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่ เพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ์ สามารถ ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง เป็น ภูมิปัญญาของท้องถิ่นอื่นๆ

เมนู