ข้าพเจ้า นางสาวมารีด้า ไชยช่วย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์

เรื่อง การออกแบบเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ผ้าภูอัคนี

เขียนโดย นางสาวมารีด้า ไชยช่วย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข)
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทีมงานตำบลเจริญสุขได้มีการรวมตัวกันเพื่อออกแบบเสื้อผ้า ให้กับแบรนด์ภูอัคนี โดยเข้าร่วมการ workshop ของหน่วยงาน อว.ที่จัดกิจกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ในการแข่งขันระดับประเทศ โดยทีมตำบลเจริญสุข ได้ออกแบบชุด โดยประมาณ23 ชุด และคัดแบบชุดที่ผ่านเข้ารอบ จากการโหวตของสมาชิกในทีม ให้เหลือเพียง 13 แบบ มีทั้งแบบเสื้อผ้า เดรสกระเป๋า      โดยทีมตำบลเจริญสุขได้ออกแบบตามข้อกำหนดของกระทรว อว. โดยมีการตั้งผู้ใช้ user ให้เปรียบเสมือนลูกค้า และในทีม ตั้งตัวแทน Designer ประจำทีมเพื่อถามถึงความต้องการหรือขอบเขตความต้องการของลูกค้า ที่ต้องนำมาออกแบบเสื้อผ้า ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้ามากที่สุด จากโจทย์ที่ลูกค้าให้กับ Designer นั้น ลูกค้ามีความต้องการอยากได้กระเป๋าสตางค์ที่สามารถแบ่งช่องเงิน ช่องเงินแบงก์ 20 แบงก์50แบงก์ 100 หรือ 1,000 และช่องใส่การ์ด ลูกค้ามีความต้องการ อยากได้กระเป๋าที่บ่งบอกอารมณ์ความคลาสสิคและไม่เหมือนใคร ต้องการใช้เนื้อผ้าฝ้ายเส้นใหญ่ของแบรนด์ภูอัคนี ด้านในเป็นหนัง ทางทีมตำบลเจริญสุข จึงได้ระดมความคิดเห็น เรื่องการออกแบบกระเป๋าชิ้นนี้ เพื่อนำมาเสนอด้านทางอ.และเป็นการเก็บคะแนนในกิจกรรมการเข้าร่วมการ workshop ในครั้งนี้

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม การ workshop ครั้งนี้คือ

1.ได้รู้จักคิดวิเคราะห์ จากความต้องการของลูกค้า เพื่อมาออกแบบชิ้นงานและนำมาพัฒนา แบรนด์ผ้าอัคนี ให้มี สินค้าที่ครอบคลุมหรือเข้าถึงทุกเพศทุกวัยได้ง่ายขึ้น

2.สามารถนำ ผลงานที่ออกแบบ ในครั้งนี้ที่มาปฏิบัติใช้ได้จริง สามารถนำไปแข่งขันในระดับประเทศได้จริง

3.ได้เห็นถึงความร่วมมือของคณะทีมงานตำบลเจริญสุข ที่ได้ร่วมกันช่วยออกแบบออกความคิดเห็นทั้ง 23 แบบ

4.ได้รับความรู้เรื่องการการออกแบบและเทคนิคการออกแบบหรือการมัดใจลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การมัดใจลูกค้า ด้วยสินค้าแฮนด์เมด ที่มีหนึ่งชิ้นในโลก เพราะการ ทำผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดหรือการทอมือ ไม่มีความสามารถที่จะ มีความละเอียดหรือเหมือนกัน 100%

 

อื่นๆ

เมนู