บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เขียนโดย : นายณัฐพงศ์  กองเนตร ( บัณฑิตจบใหม่ )   เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง เส้นทางเข้าชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข

ชุมชนบ้านเจริญสุข

ท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ เยือนเมืองภูเขาไฟ ในอดีตกาลนั้นบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ภูเขาไฟลูกสำคัญคือ

เขาอังคาร อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเจริญสุข ที่นี่จึงมีกิจกรรมที่โดดเด่น จากการนำทรัพยากรของชุมชนมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรม และสินค้าชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นก็คือการนำดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อมเส้นฝ้าย ผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อในปัจจุบันคือผ้าภูอัคนี ที่ให้คุณสมบัติของผ้าที่มีเนื้อนิ่ม มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ

ชุมชนบ้านเจริญสุข เป็นศูนย์สาธิต ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมกันไม่ขาดสาย ปัจจุบันบ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) มีการจัดทำกลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย เพิ่มทางเลือกในการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโฮมสเตย์รองรับการพักค้างคืนได้สะดวกอีกด้วย

การเดินทาง

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว

เส้นทางแรก เริ่มจากอำเภอนางรองผ่านบ้านผักหวาน-บ้านสนวน-บ้านกระเดื่อง-บ้านหนองม่วง-บ้านสวายสอและบ้านโคกสะอาด

เส้นทางที่สอง เริ่มจากอำเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสายโชคชัย–เดชอุดม จนถึงถนนเจริญสุข

ภาพที่ ๑ เป็นหน้าทางเข้าไปบ้านสี่เหลี่ยม – บ้านเจริญสุข เป็นระยะทางประมาณ 6-7

ภาพที่ ๒ ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านเจริญสุข

ภาพที่ ๓ เป็นป้ายทางเข้าไปยังศูนย์ OTOP หมู่ที่ ๑ บ้านเจริญสุข

แหล่งอ้างอิง

เว็บไซต์ ชุมชนบ้านเจริญสุข cbtthailand

สืบค้นเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

จาก https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/7/

อื่นๆ

เมนู