“สินค้าจากดินภูเขาไฟ ผ้าภูอัคนี ของดีตำบลเจริญสุข”
(โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ)
ED05 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นายสุทธวีร์ วงษ์ศรี  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

          ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ เป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปของ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำมาจากดินภูเขาไฟ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ ผ้าซิ่น และกระเป๋า ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากคนในชุมชนตำบลเจริญสุข ที่ได้ใช้ทรัพย์ยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนโดยการใช้ดินจากภูเขาไฟพระอังคาร หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่หาได้ไม่ยาก เพราะชุมชนในตำบลเจริญสุข ตั้งอยู่ใกล้กับ “เขาพระอังคาร” ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับ แล้ว 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้นำดินภูเขาไฟนี้มาเป็นส่วนผสมในการย้อมผ้าทำให้ผ้ามีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว


นอกจากนั้นคนในชุมชนตำบลเจริญสุขแห่งนี้ ยังมีวิธีที่จะรักษาสีผ้าให้คงทนด้วยการนำผ้าที่ได้จากการย้อมดินภูเขาไฟนั้นไปต้มกับ “น้ำเปลือกต้นประดู่” ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการนำวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สีที่ได้จากการย้อมดินภูเขาไฟคือ สีส้มอิฐ ซึ่งเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการเลือกซื้อให้กับลูกค้าทำให้ชาวบ้านได้ทดลองโดยการน้ำเปลือกไม้หรือเปลือกของผลไม้ที่ให้สี เช่น เปลือกมังคุดที่ให้สีม่วง แก่นขนุนให้สีเหลืองและเหลืองครีม คูนให้สีเขียวขี้ม้าอมน้ำตาล และประดู่ให้สีน้ำตาล นำมาใช้ในการย้อมผ้าเพื่อเพิ่มสีสัน

การต่อยอดภูมิปัญญาที่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทำให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ในชื่อว่า ผ้าภูอัคนี

อ้างอิง
https://mgronline.com/travel/detail/9570000108378

อื่นๆ

เมนู