บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้า นางวารุณี ศรีชุมแสง กลุ่มภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดบ้านหนองสะแก

ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกใน วันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันออกพรรษา คำว่า “เทโว” เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก
การตักบาตรเทโว เป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เสด็จ หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และกลับจากเทวโลก
การตักบาตรเทโวของบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564
ในตอนเช้าชาวบ้านจะเตรียมข้าวสวยใส่ปิ่นโตและกับข้าวไปใส่บาตรเหมือนวันพระปกติ บางคนก็นำเครื่องกันเทศน์ เช่น ข้าวสาร พริกแห้ง หมาก ไปถวายด้วย พอตักบาตรบนศาลาเสร็จชาวบ้านก็นำปัจจัยที่รอตักบาตรไปวางกับเก้าอี้เพื่อรอตักบาตร

1.เตรียมอาหารแห้งตามจิตศรัทธาเพื่อรอตักบาตร เช่น ปัจจัย ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวสาร น้ำ ขนม

2.ชาวบ้านจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถ ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลาง โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์

3.หลังจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล

4.ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส

5.แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับ และสรรพสัตว์

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ ชาวบ้านหนองสะแกและหมู่บ้านใกล้เคียงจึงได้จัดงานประเพณี “ตักบาตรเทโว” เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี

อ้างอิง
สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564,จากเว็ปไซต์ https://travel.trueid.net/detail/rJ7YGEogvwaj

อื่นๆ

เมนู