“วัดเขาพระอังคาร กับชาวบ้านตำบลเจริญสุข”
(โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ)

ED05 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นายสุทธวีร์ วงษ์ศรี กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

               วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร เป็นวัดที่สวยงาม ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุขบนเขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ภายในบริเวณวัดมีการค้นพบโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาหินทรายสลักภาพบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักรสมัยทวาราวดีหลายชิ้น อยู่ในพุทธศวรรษที่ 13-14 มีโบสถ์ ศาลา และเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่าง ๆ ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาพนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด้วย

การเดินทาง อยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งไปอีก 20 กิโลเมตร จากบุรีรัมย์ใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-นางรอง-บ้านตะโก-บ้านตาเป็ก (ทางเดียวกับไปปราสาทหินพนมรุ้ง) เมื่อเดินทางถึงบ้านตาเป็ก เลี้ยวขวาตามทางไปอำเภอละหานทราย 13 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวาไปวัดเขาอังคารอีก 7 กิโลเมตร

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดเขาพระอังคารกับชาวบ้านตำบลเจริญสุข ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนนั่นเอง จุดเน้นคือ ประชาชนอุปถัมภ์บำรุงพระด้วยปัจจัย 4 เป็นการให้วัตถุ พระสงฆ์ก็ตอบแทนประชาชนด้วยการให้ธรรม คือ แสดงธรรมปฏิบัติธรรมให้ประชาชน การที่จะให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนเช่นในอดีต จำเป็นต้องพัฒนาวัดทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน กิจกรรมของวัดในการให้บริการแก่ชุมชนด้านศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดจะมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้ว ภูเขาพระอังคารยังเป็นแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาเกี่ยวกับภูเขาไฟและมีความสำคัญเกี่ยวกับโบราณคดี มีทรัพยากรหินที่สำคัญและยังมีทรัพยากรป่าไม้หลากหลายพันธุ์ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวิวัฒนาการในการสร้างศาสนสถานด้วยฝีมือของบรรพบุรุษของชาวอีสานใต้ในอดีตได้เป็นอย่างดีด้วย

อ้างอิง https://nkr.mcu.ac.th/tour/?p=64

 

 

อื่นๆ

เมนู