การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
พื้นที่รับผิดชอบ บ้านระเบิก หมู่ 7 ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวเกวริน สีหมากสุก

 อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้นซึ่งโรคนี้เกิดจากไวรัส นั่นก็คือ โรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด19 ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก เราสามารถรับเชื้อจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 คนอื่นได้ โดยโรคนี้สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากการ ไอ จามหรือพูด การหายใจเอาละอองเข้าไปจากผู้ป่วยโควิด19 ดังนั้นในปัจจุบันหน้ากากอนามัยจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อโควิด19 เราจึงได้รวบรวมข้อมูลพอสังเขปเกี่ยวกับการทำหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย ที่ถูกต้องตามหลักการที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้แนะนำ

องค์การอนามัยโลกมีความเห็นอย่างไรต่อการใช้หน้ากาก ??

หน้ากากควรเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการองค์รวมในการยับยั้งการแพร่ระบาดและการป้องกันโรค การใส่หน้ากากเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ระดับการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเพียงพอได้เรายังคงต้องรักษาระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการจับใบหน้าหรือหน้ากาก
หน้ากากทางการแพทย์สามารถปกป้องผู้สวมใส่จากการติดเชื้อและยังป้องกันไม่ให้ผู้มีอาการแพร่เชื้อได้องค์การอนามัยโลก แนะนำให้กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ใส่หน้ากากทางการแพทย์
– บุคลากรทางการแพทย์
– ผู้ใดก็ตามที่มีอาการบ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคโควิด 19 รวมทั้งผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง
– ผู้ดูแลผู้ป่วยยืนยันหรือต้องสงสัย ในบริบทนอกสถานพยาบาล
หน้ากากทางการแพทย์ยังแนะนำสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดแพร่หลายและในกรณีที่ไม่สามารถเว้น ระยะ 1 เมตรระหว่างตนเองและผู้อื่นได้
– ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
– ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคประจำตัว

ผ้าชนิดใดดีที่สุดสำหรับทำหน้ากากป้องกัน COVID?

ดูเหมือนว่าผ้าฝ้าย (Cotton) เป็นผ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทำหน้ากากผ้า แต่ผ้าฝ้ายชั้นเดียวไม่สามารถป้องกันไม่ให้อนุภาคต่างๆผ่านเข้ามาได้ ดังนั้นจึงต้องทบหลายๆชั้น ซึ่งโดยทั่วไป การจะทบกี่ชั้นนั้น ก็ขึ้นกับความละเอียดของผ้า ยิ่งคุณมองผ่านแสงแล้วเห็นเนื้อผ้าโปร่งขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งต้องทบผ้าหลายชั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากใช้ผ้าที่ทำจากปลอกหมอน ก็อาจจะทบผ้าน้อยชั้นกว่าผ้าที่ทำจากผ้าพันคอ เป็นต้น
จำไว้ว่าจุดประสงค์หลักของการสวมหน้ากากคือการ “จับอนุภาคขาออกจากผู้ที่ติดเชื้อ” ก่อนที่จะถึงอากาศเพื่อไม่ให้อนุภาคไวรัสกระจายออกไปติดให้แก่ผู้อื่น (ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นติดเชื้อจากเรา)
หน้ากากผ้าส่วนใหญ่ไม่ดีพอที่จะกรองอนุภาคของไวรัสขาเข้า (ไม่ดีพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ) ซึ่งอาจมีขนาดเล็กกว่าหนึ่งไมโครมิเตอร์
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของหน้ากากผ้า คือการดักจับอนุภาคขาออกคุณ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีตัวกรองในหน้ากากของคุณ แต่หากคุณเลือกที่จะเพิ่มตัวกรองให้พิจารณาซื้อตัวกรองที่ทำขึ้นสำหรับหน้ากากโดยเฉพาะ เพราะตัวกรองอื่นๆอาจมีอนุภาคขนาดเล็กที่อาจเป็นอันตรายต่อการสูดดมได้ส่วนใหญ่คุณควรทำหน้ากากที่ทำจากผ้าที่ให้ความรู้สึกสบายและระบายอากาศได้ดีพอสมควรเพื่อให้คุณสวมใส่เป็นประจำได้ง่าย และอาจต้องทดลองหาผ้า และความหนาที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเอง

วิธีทำหน้ากากผ้าสามชั้นเอง ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

คำแนะนำของ WHO กล่าวว่าผู้คนสามารถสร้างมาสก์สามชั้นของตัวเองดังนี้
1.วัสดุชั้นในเป็นวัสดุดูดซับ เช่น ฝ้ายหรือผ้าฝ้ายผสม
2.ชั้นกลางทำจาก โพรพิลีนหรือผ้าฝ้ายเพื่อเพิ่มการกรอง
3.ชั้นนอก เป็นวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ำ เช่นโพรพิลีน, โพลีเอสเตอร์ หรือผ้าผสม
ควรหลีกเลี่ยงวัสดุยืดและมีรูพรุน
คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกระบุว่าหน้ากากควรสวมใส่เพียงคนเดียวเท่านั้นและควรเปลี่ยนหากเปื้อนหรือเปียก ควรล้างหน้ากากที่อุณหภูมิสูงหรือหากไม่มีน้ำร้อนให้นำไปต้มให้เดือดเป็นเวลาหนึ่งนาที

WHO กล่าวว่าการสวมหน้ากากไม่เพียงพอที่จะป้องกันบุคคลจากไวรัส

“การใช้หน้ากากเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรคได้ ควรควบคุมแหล่งแพร่กระจายและควรใช้มาตรการระดับส่วนบุคคลและชุมชนอื่น ๆ เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจ”

สิ่งสำคัญที่ควรเตือนตนเองเสมอในบริบทของการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ไม่ว่าจะมีการใส่หน้ากากหรือไม่ คือการที่ทุก คนควรจะ
– หลีกเลี่ยงกลุ่มคนหรือสถานที่แออัด
– เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะจากผู้ป่วย
– ทำความสะอาดมือบ่อยๆโดยใช้แอลกอฮอล์เจลหากมือไม่ได้เปื้อนหรือสกปรกจนเห็นได้ชัด หรือใช้น้ำและสบู่
– ปิดปากและจมูกด้วยข้อพับแขนด้านในหรือด้วยกระดาษทิชชูเมื่อไอหรือจาม จากนั้นทิ้งทิชชูและล้างมือทันที
– เลี่ยงการจับปาก จมูกและตา สิ่งสำคัญที่สุดคือ การติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรค ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและข้อแนะนำต่างๆ และทำตาม ตลอดจนสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดี

อ้างอิง

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19

https://healthsmile.co.th/Knowledge/ทำหน้ากากผ้า-ป้องกัน-COVID-ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

อื่นๆ

เมนู