ED 05 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลเจริญสุข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
บทความประจำเดือน เมษายน
เรื่องบุญคุณป่าชุมชน
เขียนโดย นางสำรวย ศรีมะเรือง
กลุ่มภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร ED 05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สำรวจวิถีชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 1 นางลำใย ฑิฆะสุข เลขที่ 30 ม.1 ประกอบอาชีพทำนา หลังเก็บเกี่ยวปลูกผักใช้น้ำน้อย/เลี้ยงสัตว์ เป็ด/ไก่ สามีรับจ้างเลี้ยงวัว ลำใยทอเสื่อกก(ไหลพระเทพ) มีพื้นที่ปลูกราวครึ่งงาน เก็บเกี่ยวได้ทุกเดือน ทอเสื่อกกไม่มีลูกค้ามาซื้อ ทอเก็บไว้ใช้เอง/ฝากญาติที่มาเยี่ยมบ้าง
ทอผ้าภูอัคนีบ้างเมื่อมีออเด้อจากประธานกลุ่มช่วงหลังปีใหม่คาดว่าเศรษฐกิจในชุมชนจะดีขึ้นเริ่มมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งทางชุมชนและภาครัฐ/ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยว แต่ก็ต้องเจอพิษโควิดอีกครั้งซ้ำยังหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิม มีผลกระทบมากมายจากทั้งภายนอกและภายใน กิจกรรมหลายอย่างถูกเลื่อนและยกเลิก ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายแทบทุกวัน ให้พี่น้องประชาชนหมั่นรับฟังข่าวสารและข้อปฏิบัติ ทั้งการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว
ส่วนนางลำใย ฑิฆะสุขบอกว่าปีนี้ฝนมาไวกว่าปีที่แล้ว ตกหนักถึง 2 รอบส่งผลให้ นางลำใยและครอบครัวได้ขึ้นเขาพระอังคารเก็บหาของป่า เช่น ผักหวาน/ผักสาบ(ผักอีนูน) ดอกกระเจียว/ดอกดิน ว่านตูบหมูบ/ไข่มดแดงส่วนของป่าที่เก็บมาได้ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน รายรับจากการขายของป่า จำนวน 400-800 บาท
ขอขอบคุณ ข้อมูลจากนางลำใย ฑิฆะสุข
ขอขอบคุณชุดคุ้มครองป่าชุมชนบ้านเจริญสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู