ข้าพเจ้านายจักรกฤษณ์  ดวงนิล ประเภทประชาชน ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านสี่เหลี่ยมเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย มีวัด มีโรงเรียนและมีตลาดในชุมชน ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนรวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวไว้จำหน่วยบริโภคเอง ชาวบ้านมีความร่วมมือกันดีในด้านการพัฒนาชุมชน ทำให้ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดูสะอาดน่าอยู่ การจัดระเบียบในหมู่บ้านดีเยี่ยม สถานที่ที่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือวัดบ้านสี่เหลี่ยม ที่นั่นถือเป็นแหล่งศูนย์รวมทางศาสนาเป็นที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นวัดที่มีพระเกจิชื่อดังอย่างหลวงปู่เม้า พลวิริโย อยู่เพราะฉะนั้นถือได้ว่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมเป็นชุมชนที่โดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านสี่เหลี่ยมจึงทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในชุมชนรวมถึงอาชีพต่างๆเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตามโครงการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู