ข้าพเจ้า นางธัญทิพย์ จิรวัชรวรพงค์ กลุ่มประชาชน

ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์

เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า covid-19

เขียนโดย นางธัญทิพย์ จิรวัชวรพงค์ กลุ่มประชาชน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข)

ไวรัสโคโรน่า covid-19 คือ

ไวรัสโคโรน่า covid-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนjาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้ไวรัสโคโรน่า covid-19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก

อาการของโรคไวรัสโคโรน่า covid-19 คือ

อาการทั่วไปของโรคไวรัสโคโรน่า covid-19 พี่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอท้องเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง

ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจลำบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถติดโรคไวรัสโคโรน่า covid-19 ได้และอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวัยที่มีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลำบาก/ติดขัด เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้

ไวรัสโคโรน่า covid-19ระลอก 3 ในประเทศไทย

เริ่มในเดือนมีนาคม 2564 และมียอดผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะที่ไทยมีผู้ได้รับวัคซีนอญุ่ที่ 1.4 ล้านคน ติดเป็นร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมดประเทศ นำไปสู่การปรับแผลฉีดวัคซีนเชิงรุกของภาครัฐ ทั้งการปรับให้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้เร็วที่สุดในทุกพื้นที่ การตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ70 ของประชากรในแต่ละจังหวัด และเพิ่มเป้าหมายจัดหาวัคซีนเป็น 150 ล้านโดส ภายในปี 2565 หรือเพิ่มอีก 50 ล้านโดสจากปัจจุบัน รวมทั้งปรับรูปแบบการฉีดวัคซีนให้ยืดหยุ่น เหมาะสม สะดวก รวดเร็วในการเข้าถึง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ยอกดผู้ติดเชื้อลดลง ช่วยปลดล็อกประเทศเปิดรับการท่องเที่ยวและภาคบริการได้เร็วขึ้น

การฉีดวันซีนของข้าพเจ้า ได้รับวัคซีนทั้ง 2 เข็มครบแล้ว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564ข้าพเจ้าเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน ดังนี้

1.ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

2.งดออกกำลังกายหนักก่อนและหลังฉีดวัคซีน

3.พักผ่อนให้เพียงพอ

4.รับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อ

หลังจากฉีดวัคซีนแล้วข้าพเจ้ามีอาการปวดแขนข้างที่ฉีดวัคซีนเพียงอาการเดียว

นอกเหนือจากนั้น ปกติดีทุกอย่าง และข้าพได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันเดียวกับข้าพเจ้าว่ามีอาการอะไรบ้าง จากผลการสัมภาษณ์โดยรวมทราบอาการ ดังนี้

1.บางท่านรู้สึกวิตกกังวล

2.รู้สึกปวดศรีษะ

3.ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย

ไม่พบอาการรุนรงด้านไหนเป็นพิเศษ

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทราบถึงข้อดีของการฉีดวัคซีน คือ โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่าคนที่มีอาการ และเป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา จากโรคระบาดนี้

อ้างอิง: www. chulalongkornhospital.go.th

www.Terra BKK.go.th

 

อื่นๆ

เมนู