บทความประจำเดือนกันยายน เขียนโดย นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง
ภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ED 05 คณะครุศาสตร์
เรื่อง ลำไยภูเขาไฟ พืชเศรษฐกิจ ในชุมชนเจริญสุขที่สร้างรายได้ในครัว เรือน
ด้วยพื้นที่ของประเทศไทยมีความเหมาะสมในด้านการเกษตรจึงปฏิเสธ ไม่ได้ว่า “พืช” คือสิ่งที่ทำให้คนไทยมีอาหารเลี้ยงปากท้องและยังสร้าง
รายได้กับครัวเรือน ต่อยอดไปจนถึงการสร้างรายได้ให้ประเทศจนกลาย เป็น “พืชเศรษฐกิจ” ที่เกษตรกรจำนวนมากยึดถือเป็นอาชีพ
พืชถือเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนไทยมาอย่าง ยาวนาน ซึ่งไม่ใช่แค่การบริโภคเท่านั้น แต่เมื่อปลูกในปริมาณมากขึ้นก็ ย่อมสร้างรายได้ให้กับเกษตรมากตามไปด้วย ตั้งแต่อดีตมาจนถึง ปัจจุบันมีพืชเศรษฐกิจที่ส่งเสริมอาชีพ ทำเงินให้กับคนในประเทศเป็น จำนวนมาก
และชุมชนเจริญสุขส่วนมากทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก และทำนาเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่หลายปีหลังมานี้ ทำนาไม่ค่อยได้ผลผลิตและได้ราคา เท่าไหร่ ทำให้คนในชุมชนหลายๆครอบครัวหันมาเปลี่ยนที่นาเป็นแปลง เกษตรอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น
วิธีการปลูกลำไย
เริ่มต้นเตรียมแปลง เอารถไถมาไถพรวนดิน หรือถ้าเป็นแปลงพื้นเรียบๆ ก็จะทำแบบยกร่องห่างกันแต่ละร่อง 6 -7 เมตร ขุดหลุมลึกประมาณ 1 ฝ่ามือ แต่ละหลุมห่างกันประ 6-7 เมตร เวลาปลูกให้ถุงต้นลำไยให้เสมอ ปากถุง พอปลูกเสร็จใส่ปุ๋ยคอกรดนำ้ หลังจากปลูกต้องรดน้ำเป็นประจำ
อีกประมาณ 9-10 วันใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเพื่อให้เร่งยอดเร่งการเจริญเติบโต ถ้าต้นอุดมสมบูรณ์ 3 ปี ก็สามารถให้ผลผลิตได้
ส่วนมากที่ชุมชนจำทำให้ออกนอกฤดู ช่วงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม เพื่อลำไยจะได้ราคาดี
การดูแลรักษาต้นลำไย
ถ้าเก็บเกี่ยวลำไยเสร็จก็เริ่มตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยคอกเพิ่ม รดน้ำไว้ เรื่อยๆ แล้วโคนต้นลำไย ต้องตัดหญ้าให้โล่งเตียนเป็นประจำ เพราะ ลำไยไม่ชอบหญ้ารก
ช่วงเดือนมิถุนายนเริ่มราดสารโปรแตสเซียม เพื่อกระตุ้นการ ออกดอกนอกฤดู พอราดสารประมาณ 20 วันก็จะเก็นตาดอก ดอกจะเริ่ม บานเต็มที่ภายใน 1 เดือน หลังจากราดสารประมาณ 6-7 เดือนก็จะได้ เก็บเกี่ยวอีกรอบ
ช่วงออกลูกเล็กๆเริ่มมีแมลงมากวน ก็จะใช้เคมีช่วย แต่พอหลังจาก นั้นก็จะปล่อยตามธรรมชาติ
ลำไยในชุมชุมเจริญสุข จะรู้จักกันมากในนาม ลำไย ภูเขาไฟ และจะขึ้น ชื่อในเรื่องของความหวาน กรอบ อร่อย ไม่แสบคอ
นอกจากนี้การปลูกลำไยในชุมชน ได้สร้างรายได้ให้คนในชุมชนเป็น จำนวน บางคนรับจ้างตัดหญ้าในสวนลำไย ,ตัดแต่งกิ่งลำไย และแม่ค้า ตลาดนัดก็มารับไปขายอีกต่อนึง
ลำไยภุเขาไฟ ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและยังเป็นแหล่งท่อง เที่ยวอีกที่นึงที่สร้างชื่อเสียงให้ตำบลเจริญสุขอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู