บทความประจำเดือนพฤศจิกายน  พศ.2564

เรื่องความสุขของชุมชน

เขียนโดย นางสำรวย ศรีมะเรือง   กลุ่มภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ED 05 คณะครุศาสตร์

โครงการยกระดับเศษรฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

    ความสุขเป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน สำหรับบางคนแล้วความสุขอาจหมายถึงความสำเร็จในชีวิต หรือความสำเร็จอันเป็นเป้าหมายที่ตัวเองเคยตั้งเป้าไว้  บางคนอาจเป็นเพียงแค่ความพึงพอใจกับการได้จิบกาแฟอุ่นๆสักแก้วในยามเช้าๆอากาศสดชื่นเย็นสบาย   ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปแบบใด  การที่จะค้นหาให้พบนั้น จำเป็นที่จะค้นหาสิ่งที่ทำให้มีความสุขที่สุด จากนั้นค่อยไขว่คว้าโอกาสนั้นเอาไว้

ครั้งนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงคณะทำงานกลุ่มหนึ่ง  การจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลายภาคส่วน  เช่น ภาคนักศึกษา  บัณฑิตจบใหม่ ภาคประชาชน และคณาจารย์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ทุกคนถูกกำหนดหน้าที่ตามโครงการ ตามทักษะที่มี เริ่มจากการสำรวจข้อมูลต่างๆ  ภายในตำบล เก็บข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ ที่จะช่วยพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน  กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าภูอัคนี หรือผ้าย้อมดินภูเขาไฟ และกลุ่มทอเสื่อกก    ได้รับการเพิ่มทักษะด้านการย้อมสีให้ติดทน  การออกแบบลวดลายใหม่ๆ เช่นลายโควิด19,ลายโบราณประยุกต์  ,ลายขอพญานาคคั่น  และนำมาแปรรูปผสมผสานกับเสื่อกก ได้ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย ได้สนับสนุนให้มีการตลาดออนไลน์ เพจ เฟสบุ๊ค ทำให้ผ้าภูอัคนีเป็นที่รู้จักมากขึ้น และทำให้มีลูกค้าที่สนใจ ออเดอร์จำนวนเพิ่มมากขึ้น


อื่นๆ

เมนู