ข้าพเจ้า นางสาวมารีด้า ไชยช่วย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์

เรื่อง การแข่งขัน Hackathon  ระดับประเทศ

เขียนโดย นางสาวมารีด้า ไชยช่วย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่14 (บ้านเจริญสุข)

อว. เปิดตัวโครงการ’เมกกะแฮกกาธอน’ เดินหน้า STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 หนุนพลังเยาวชนไทย ช่วยคิด ช่วยทำ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวโครงการ “เมกกะแฮกกาธอน (Mega-Hackathon)” พร้อมเดินหน้า STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ใช้พลัง “จินตนาการ” ผสาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” สร้างสรรค์ผลงานตอบโจทย์ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พร้อมชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สมัครร่วมโครงการฯ ตั้งเป้า 8,000 นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมปั้น 400 ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวในฐานะเป็นประธานงานแถลงข่าวว่า โครงการ “เมกกะแฮกกาธอน (Mega-Hackathon)” เป็น 1 ใน 5 โครงการสำคัญของ อว. ที่จะดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นแผนสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวทันโลก ทันเทคโนโลยีให้กับประเทศ  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ร่วมกันระดมความคิด ระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้การเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล รวมถึงการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  มาเป็นตัวช่วยคิด สร้างงานและสร้างนวัตกรรมอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับแนวโน้มโลกผ่านกิจกรรมสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ลีก ประจำปี 2564 ระหว่างเดือน ก.พ. – มิ.ย.นี้ ในรูปแบบ เมกกะแฮกกาธอน  ใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.ด้านเกษตรและอาหาร 2.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3.ด้านการเงินและการธนาคาร  4.ด้านอุตสาหกรรม 5.ด้านการท่องเที่ยว  6.ด้านไลฟ์สไตล์   7.ด้านพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8.ด้านภาครัฐ/การศึกษา  และ 9.ด้านอสังหาริมทรัพย์  และตั้งเป้าสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา กว่า 8,000 คน เกิดไอเดียธุรกิจและการพัฒนาแผนงานธุรกิจ มากกว่า 400 ไอเดีย ผ่านกิจกรรม STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ภายในปีนี้

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon 2021 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ทีมตำบลเจริญสุข ทีมผการันดู และทีมตะลุยเดิ่นโคกมะม่วง อีกทั้งยังเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งทีมตำบลเจริญสุข เป็นทีมเดียวที่ได้รางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทีมตำบลเจริญสุขแข่งขันเรื่อง ผ้าภูอัคนี การสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องจากชุมชน ทั้งการออกแบบเสื้อผ้า การประยุกต์ใช้กับเสื่อกก และการออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆมากยิ่งขึ้น มีทั้งลายประจำตำบล ลายสร้างสรรค์คือลายโควิด 19 และลายเชิดชูคือลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี โดยการนำสีดินภูเขาไฟมาประยุกต์ใช้ จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ และตำบลเจริญสุข ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะทีมงานตำบลเจริญสุข

อ้างอิง https://www.naewna.com/relation


 

อื่นๆ

เมนู