ชาวเจริญสุข รวมพลัง ป้องกันโควิด

             เนื่องจากสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งที่ 3 กลับมาแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนๆ พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งเชื้อไวรัสครั้งนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

ไวรัสโคโรนา
ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน ในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

โรคโควิด-19
โรคโควิด-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคม ปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด-19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก

อาการของโรคโควิด-19
อาการทั่วไปของโรคโควิด-19 พี่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง
แพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส (Contact) กับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย (Droplet) จากผู้ป่วยที่มีเชื้อโดยการ ไอ หรือจาม

วันที่ 25 พฤษภาคม ทีมคณะทำงาน U2T ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้จัดทำกิจกรรม U2T Covid Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ร่วมกับ คณาจารย์ วิทยากร อสม.ทั้ง 14 หมู่บ้าน รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน
Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กําจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด
Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด
Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19
ลงพื้นที่นำป้ายไวนิลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปติดแสดงไว้ ณ บริเวณป้อมตำรวจบ้านโคกศรีละคร สำรวจการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยทางเข้าหมู่บ้านมีการจัดเวรยาม ผลัดเปลี่ยน อสม. ในหมู่บ้าน เป็นการคัดกรองเบื้องต้น สอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าภูอัคนี ประชาสัมพันธ์และแจกใบความรู้เรื่องป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โดยการล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย สำรวจจุดคัดแยกขยะ จุดทิ้งขยะ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด โรงเรียน และ 14 หมู่บ้าน ทำความสะอาดศาลาประชาคมหมู่ 1 วัดเขาพระอังคาร โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญสุข พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ตำบลเจริญสุข ฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

การป้องกันตัวเองขั้นพื้นฐานทั่วไป คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการรวมกลุ่มชุมนุม กักตัวอยู่ภายในบ้าน ล้างมือเป็นประจำ และการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้กลับสู่สภาวะปกติได้

อ้างอิง
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/q-a-on-covid-19

อื่นๆ

เมนู