ข้าพเจ้านางสาวพัชรินทร์ บุญมาก นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช)” แต่ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID – 19) มีแนวโน้มของการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็วคุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง เป็นผลให้การจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช)”  ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องเลื่อนออกไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

ข้าพเจ้าก็ได้มีการสำรวจและลงข้อมูลเข้าสู่ระบบ CBD ซึ่งข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สำรวจมานั้นส่วนมากจะเน้นไปทางพืชในท้องถิ่น ผักสวนครัว รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชในท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าไปบันทึกข้อมูลไปนั้น อาทิเช่น พริก คะน้า ผักกาดขาว ผักชี ต้นโสน เป็นต้น ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้นั้นข้าพเจ้าได้ดูแลตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างในการขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ และได้ยกตัวอย่างผักส่วนครัว ลักษณะของผัก รวมไปถึงระยะเวลาในการปลูกไว้ดังนี้

1) ผักกาดขาว  เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีลักษณะกลมๆ จะมีก้านใบหนาและยาวอวบน้ำหุ้มอยู่ ออกเรียงสลับโดยรอบๆ ปกคลุมที่ลำต้น จะห่อปลีหรือไม่ห่อปลี ตามสายพันธุ์ มีสีเขียวอ่อน ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแตกออกอยู่โคนต้น ออกเรียงสลับรอบๆ ใบอยู่ด้านนอกใหญ่กว่าใบข้างในเล็กกว่า มีลักษณะทรงกลมรี โคนใบกว้างใหญ่กว่า ผิวใบบางเป็นมัน เห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบหยัก ใบมีสีเขียวอ่อน เขียวปนเหลือง หรือสีเขียวแก่ มีก้านใบใหญ่  เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปในหลายประเทศ ในประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ เป็นพืชที่มีมาแต่โบราณ มีประโยชน์สรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง ใช้รับประทานลำต้นและใบ สามารถรับประทานสดได้ นำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมนูผักกาดขาวจะสามารถเก็บผลผลิตได้ตามสายพันธุ์ ระยะเวลาในการปลูกสายพันธุ์ไม่ห่อปลี มีอายุประมาณ 40-50 วัน หลังปลูกลงแปลง ระยะเวลาในการปลูกสายพันธุ์ห่อปลีกลม มีอายุประมาณ 50-80 วัน หลังปลูกลงแปลง ให้สังเกตต้นผักกาดขาวจะโตเต็มที่ ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป ให้ใช้มีดคมๆ ในการตัดตรงโคนต้น แล้วตัดแต่งใบเสียทิ้งไป แล้วนำใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ ให้ระวังอย่าให้โดนความร้อนหรือแสงแดด จะทำให้เหี่ยวได้

2) คะน้า เป็นพืชผักใบเขียว เป็นพืชผักสมุนไพร ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชล้มลุก สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ใบ และลำต้น เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปๆ ในประเทศไทย เป็นพืชที่มีมาแต่โบราณ มีประโยชน์สรรพคุณทางยา ใช้นำมารักษาโรคต่างๆ ได้หลายอย่าง คะน้าจะมีกลิ่นเฉพาะตัว มีรสชาติหวานและกรอบ สามารถนำมาประกอบ ปรุงอาหารเมนูต่างๆ ได้มากมายหลากหลายเมนู

3) ผักชี เป็นพืชล้มลุก อายุสั้น มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว มีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันนิยมปลูกและรับประทานทั่วไปในประเทศไทย สามารถขยายพันธ์โดยการเพาะเมล็ด ลักษณะของต้นผักชี มีดังนี้ ลำต้นของผักชี มีลักษณะตั้งตรง ภายในลำต้นกลวง มีกิ่งก้านเล็กๆ ผิวลำต้นเรีบย มีสีเขียว หรือ น้ำตาลอมแดง ลำต้นจะสูงประมาณ 15 นิ้วรากของผักชี มีรากแก้ว แต่ไม่ยาว มีรากฝอยจำนวนมากใบของผักชี มีลักษณะเป็นใบเดียว เป็นแฉกๆ รูปพัด สีเขียว มีกลิ่นหอมดอกของผักชี ซึ่งดอกของผักชีจะออกเป็นช่อ ออกจากโคนลำต้น ตั้งตรงเหนือยอดต้น ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวเม็ดผักชี มีลักษณะเป็นทรงกลม ออกมาจากดอกของผักชี ใช้เป็นส่วนในการขยายพันธ์ผักชี

พืชผักสวนครัวข้างต้นที่ข้าพเจ้าไปสำรวจและลงข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วนั้น เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลไป ชาวบ้านในตำบลถลุงเหล็กจะปลูกไว้เพื่อประกอบอาหารและส่วนหนึ่งจะนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ประสานงานในการจัดอบรมอยู่เสมอ ด้วยการติดต่อกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดในพื้นที่และการประสานงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นการจัดอบรมการส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ข้พเจ้าได้เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาในการจัดอบรม ข้าพเจ้าจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

 

 

อื่นๆ

เมนู