โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

     ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

     ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ โดย Google Meet ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้จ้างงาน เกี่ยวกับแผนการทำงานการจัดกิจกรรม U2T COVID-19WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด โดยความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนที่สนใจ ในการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

1. กิจกรรมให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายแย้มวัฒนา

2.การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ วัดเจริญนิมิตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายแย้ม

3.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เจล อุปกรณ์ล้างมือ แมส ให้กับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข

4.รณรงค์ร่วมมือร่วมใจพากันไปฉีดวัคซีน ให้แก่หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข

5.สร้างsafe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด (จุดคัดกรองประจำหน่วยหมู่บ้าน)

     จากปรากฏการณ์การระบาดของโรคที่กลับมาระบาดอีกครั้งหลังจากการระบาดของโรคระบาดนั้นมีแนวโน้มลดลง การระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฤดูกาล การกลายพันธุ์ของเชื้อ หรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของมนุษย์ กรณีของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีโอกาสที่โรคจะกลับมาระบาดได้มากกว่าฤดูร้อน เนื่องจากความชื้นในอากาศช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวส่งผลให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีชีวิตอยู่ได้นานกว่า นอกจากนี้ การกลายพันธุ์ของเชื้อยังทำให้ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ที่เคยมีไม่สามารถป้องกันได้ รวมถึงการแพร่กระจายของเชื้อไปยังประชากรที่ยังไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อและยังไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการระบาดระลอกใหม่เช่นกัน เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่าหมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ “COVID-19” มีดังนี้มีไข้สูง > 37.5 องศา ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

การฉีดวัคซีน COVID-19 แม้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ดี ดังนั้นทุกคนจึงควรต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อจะได้คลายความกังวลและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน หากมีไข้ต่ำ ๆ หรือเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามปกติ ไม่ควรเลื่อนฉีดวัคซีน ผู้ที่มีโรคประจำตัว มีประวัติภูมิแพ้ หรือมีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม

อาการข้างเคียงหลังฉีด

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 มักเป็นสัญญาณแสดงว่าร่างกายกำลังถูกวัคซีนกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป ไม่รุนแรง และหายได้เองในระยะเวลาไม่นาน เช่น ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด

ดูแลหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติ ได้แก่ หากมีไข้หรือปวดศีรษะสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ หากมีผื่นลมพิษ ไข้สูงมาก หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง เจ็บหน้าอกให้พบแพทย์ทันที สวมหน้ากาก ล้างมือให้บ่อย รักษาระยะห่างทางสังคม กักตัวอย่างน้อย 14 วัน หากไปพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดหมายทั้ง 2 เข็ม นอกจากนี้ในผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 แม้ในร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันไวรัสโควิด-19 จึงควรได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างจากการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน และควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีด ที่มาข้อมูล : คู่มือวัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)กรมควบคุมโรค

และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ก็ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนพร้อมกับให้กำลังใจจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน และประชาชนทุกคน เพื่อข้ามผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู