ข้าพเจ้านางสาวพัชรินทร์ บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา การปฏิบัติงานในเดือนพฤษาคมนี้ตามที่มีการวางแผนไว้จะเป็นการจัดการอบรมความรู้ในด้านภูมิปัญญาผ้าทอและเสื่อกก แต่เนื่องจากมีการแผ่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้ทางอาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นว่าจัดกิจกรรมการอบรมยังไม่ได้ เพราะการจัดการอบรม ผู้คนต้องมาชุมนุมจำนวนมาก ทำให้อาจเกิดการแผ่ระบาดได้ ดั้งนั้นงานที่ปฏิบัติได้ในเดือนนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประกอบได้ด้วย ผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วง Covid-19 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบบ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนนี้ดิฉันได้สำรวจ แหล่งน้ำ พืชประจำท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านส่วนมากจะทำอาชีพการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงควาย เลี้ยงกบ ปลูกอ้อย ปลูกมันสับปะหลัง ปลูกข้าว และปลูกผักสวนครัวเป็นต้น ชาวบ้านจะทำการเกษตรตามฤดูกาล ช่วงเดือนพฤษภาคม ส่วนมากก็จะเริ่มปลูกข้าว

ยกตัวอย่างเช่น การปลูกข้าวจะเริ่มไถและเริ่มว่านข้าวในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เพื่อให้ข้าวนั้นมีผลผลิตที่ออกมาได้มากที่สุด แต่ปัจจัยหลักของการปลูกข้าวก็คือน้ำ และการดูแลรักษา

Untitled Document

การเลี้ยงไก่ไข่   การเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ออกมาจากโรงเรือนหรือภายนอกคอกได้อย่างอิสระ และได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เป็นวิธีเลี้ยงไก่ไข่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะจะทำให้ไก่อารมณ์ดี มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นผลดีกับผลผลิตที่ได้ ซึ่งช่วยให้ไข่แดงมีสีเข้มนูนเด่น ไข่ขาวสีข้นชัดเจน เมื่อนำมาปรุงอาหารจะมีความหอมมัน รสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น เหมาะกับการเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์โรดไทย ไก่บาร์ไทย ไก่พลีมัธร็อกไทย และไก่ไข่กรมปศุสัตว์ เนื่องจากสามารถหาอาหารกินเองได้ตามธรรมชาติและทนต่อสภาพแวดล้อม

   

          ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิเช่น มะกรูด มะนาว มะเขือ เป็นต้น การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกอย่างหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน

มะกรูด มะนาว (Lime) ประโยชน์และสรรพคุณ

          ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมครบทั้ง 4 ทักษะอย่างเรียบร้อย และได้อบรมในทักษะที่สนใจเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และข้าพเจ้ายังได้ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่ได้อบรมมาอีกด้วย ในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะอบรมทบทวนเนื้อหาอย่างนี้เรื่อยๆค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู