จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิค-19) ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวัลไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 (โควิค-19) ผู้คนไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดทการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้อยู่ตลอดเวลา

ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เดือนสิงหาคม 2564 และทำกิจกรรมในพื้นที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ณ บริเวณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมหรืออาจารย์ทองใส คเวสโก เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง โดยมีผู้ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงาน (U2T) 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองโสน ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ร่วมขุดหลุมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นไม้พยุงและต้นสัก เป็นต้น การจัดกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องโควิค COVID-19 (โควิค-19) Social Distancing (การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล) อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองกงและหนองยายพิมพ์ จำนวน 36 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในวัดตาไก้พลวง ถวายเพลพระและฟังเทศน์จากพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมหรืออาจารย์ทองใส คเวสโก เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง และได้ร่วมทำบุญนำสิ่งของที่จำเป็น น้ำดื่ม นมกล่อง ให้ผู้มากักตัว ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองโสน และถวายปัจจัยท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3-12 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 บ้านหนองตาไก้ ม.4 บ้านหนองตาไก้น้อย ม.5 บ้านตาตึ๊ด และ ม.6 บ้านโคกพลวง ทำแบบสำรวจ COVID-19 (โควิค-19) ประจำเดือน สิงหาคม เก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน และแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของอาจารย์ประจำหลักสูตร (HS01) และได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่ทำแบบสำรวจ COVID-19 (โควิค-19) ประจำเดือน สิงหาคม เก็บแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนาสถาน แบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน ในพื้นที่ ตำบลหนองกง ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างราบรื่น

 

อื่นๆ

เมนู